MZ Medrese

Završena rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića

Završena je rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića - od spoja sa ulicom Alije Nametka do raskrsnice sa ulicom Ulomljenica, ukupne dužine preko 630 metara...

Rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića završava ove sedmice

Rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića bit će završena do kraja sedmice. Na dijelu od raskrsnice sa ulicom Pirin brijeg prema raskrsnici sa ulicom Ulomljenica – druga faza rekonstrukcije...

Obilježene 24 godine od masakra na groblju Budakovići

Danas su se navršile 24 godine od smrti deset nevinih građana Sarajeva, koji su život izgubili klanjajući dženazu na groblju Budakovići...

Napreduje rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića

Rekonstrukcija drugog dijela ulice Safvet-bega Bašagića ulazi u svoju posljednju fazu. Dosad je postavljen prvi sloj asfalta u dužini oko 200 metara, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Pirin brijeg prema raskrsnici sa ulicom Ulomljenica...

Napreduje II faza rekonstrukcije ulice Safvet-bega Bašagića

Drugi dio rekonstrukcije ulice Safvet-bega Bašagića, koja obuhvata 364 metra ulice od Pirinog brijega do ulice Ulomljenica, odvija se planiranom dinamikom

Uklonjen stari asfalt u ulici Safvet-bega Bašagića

Rekonstrukcija jedne od najdužih i najprometnijih ulica u Starom Gradu, ulice Safvet-bega Bašagića, odvija se planiranom dinamikom...

U ulici Požegina rekonstruisano sto metara kanalizacione mreže

Realizacija investicionih projekata u općini Stari Grad počela je i prije građevinske sezone, tako da je upravo završena rekonstrukcija kanalizacione mreže ulici Požegina, što je projekat vrijedan oko 130.000 KM. Riješen je tako jedan od ključnh problema stanovnika ove ulice gdje se dešavalo da zbog dotrajalih i ispucalih cijevi oborinska i fekalna kanalizacija izlazi na ulicu

Postavljene cijevi za kanalizacionu mrežu u ulici Požegina

Radovi na velikom projektu rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici Požegina, u Starom Gradu, dobro napreduju i očekuje se da budu završeni za dvadesetak dana...

Počela rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Požegina

Počeli su radovi na rekonstrukciji fekalne i oborinske kanalizacije dijela ulice Požegina, nakon čega će se raditi i popločavanje. Općina Stari Grad ovaj projekat finansira sa 130.000 KM

Sanacija rupe na saobraćajnici u Mihrivodama

Uposlenici Službe civilne zaštite Općine Stari Grad sinoć su, na osnovu dojave sekretara mjesne zajednice Medrese, izlazili na teren, na adresi Mihrivode br.23...

Naredne godine počinje sanacija ulice Safvet-bega Bašagića

Ulica Safvet-bega Bašagića, jedna od najdužih i najprometnijih ulica u Starom Gradu, koja vodi od Baščaršijskog trga pa sve do ispod Grličića brda, bit će sanirana i asfaltirana...

Nove niše za otpad na Mihrivodama i Grličića brdu

Izgrađena je nova natkrivena niša za kontejnere na Mihrivodama, a u toku je gradnja boksa za odlaganje otpada na Grličića brdu...