MZ Medrese

Sanirano kameno stepenište u ulici Ticina

Završena je obnova kaldrme u ulici Ticina, u starogradskoj mjesnoj zajednici Medrese...

Počela sanacija kaldrme u ulici Ticina

Počeli su radovi na sanaciji kaldrmisanog stepeništa u ulici Ticina, na Mihrivodama...

Pirin brijeg: Izgrađen potporni zid, preostalo postavljanje ograde

Nakon što je izmještena plinska cijev koja je otkrivena tokom izvođenja radova na izgradnji potpornog zida u ulici Pirin brijeg preko puta broja 26, nastavljena je izgradnja posljednje kampade zida, potvrđeno je u Službi za investicije, plan i analizu Općine...

Potrebno izmjestiti plinsku cijev radi izgradnje zida na Pirinom brijegu

U ulici Pirin brijeg, preko puta broja 26 – MZ Medrese, u toku je izgradnja potpornog zida u dužini od 20 metara. Radovi izgradnje su trenutno zaustavljeni dok firma „Sarajevogas“ izmijesti plinsku cijev koja je otkrivena tokom izvođenja radova.

Počela izgradnja zida na Pirinom brijegu

U okviru sanacije i rekonstrukcije potpornih zidova u padinskim dijelovima Starog Grada u 2017. godini, tokom vikenda počela je izgradnja potpornog zida i u ulici Pirin brijeg, preko puta broja 26...

Završena rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića

Završena je rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića - od spoja sa ulicom Alije Nametka do raskrsnice sa ulicom Ulomljenica, ukupne dužine preko 630 metara...

Rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića završava ove sedmice

Rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića bit će završena do kraja sedmice. Na dijelu od raskrsnice sa ulicom Pirin brijeg prema raskrsnici sa ulicom Ulomljenica – druga faza rekonstrukcije...

Obilježene 24 godine od masakra na groblju Budakovići

Danas su se navršile 24 godine od smrti deset nevinih građana Sarajeva, koji su život izgubili klanjajući dženazu na groblju Budakovići...

Napreduje rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića

Rekonstrukcija drugog dijela ulice Safvet-bega Bašagića ulazi u svoju posljednju fazu. Dosad je postavljen prvi sloj asfalta u dužini oko 200 metara, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Pirin brijeg prema raskrsnici sa ulicom Ulomljenica...

Napreduje II faza rekonstrukcije ulice Safvet-bega Bašagića

Drugi dio rekonstrukcije ulice Safvet-bega Bašagića, koja obuhvata 364 metra ulice od Pirinog brijega do ulice Ulomljenica, odvija se planiranom dinamikom

Uklonjen stari asfalt u ulici Safvet-bega Bašagića

Rekonstrukcija jedne od najdužih i najprometnijih ulica u Starom Gradu, ulice Safvet-bega Bašagića, odvija se planiranom dinamikom...

U ulici Požegina rekonstruisano sto metara kanalizacione mreže

Realizacija investicionih projekata u općini Stari Grad počela je i prije građevinske sezone, tako da je upravo završena rekonstrukcija kanalizacione mreže ulici Požegina, što je projekat vrijedan oko 130.000 KM. Riješen je tako jedan od ključnh problema stanovnika ove ulice gdje se dešavalo da zbog dotrajalih i ispucalih cijevi oborinska i fekalna kanalizacija izlazi na ulicu