MZ Širokača

Rekonstrukcija ulice Tandareva na Širokači

Počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju ulice Tandareva, u starogradskoj mjesnoj zajednici Širokača...

Zbor građana MZ Širokača

Zbor građana za mjesno područje Širokača bit će održan u ponedjeljak, 17.04.2017. godine, sa početkom u 18:00 sati...

Završeno asfaltiranje ulice Ablakovina čikme

Na osnovu ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju ulica općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu...

Pripreme za asfaltiranje Ablakovina čikme

Vrše se pripreme podloge za sanaciju i asfaltiranje ulice Ablakovina čikma, na Širokači. Prema informacijama iz Službe za investicije, plan i analizu...

Asfaltirana ulica Komatin na Širokači

U toku prošle sedmice završeni su radovi na asfaltiranju 230 metara ulice Komatin na Širokači, kao i jednog kraja dužine 30 metara

Asfaltiranje ulice Komatin

U toku su radovi na asfaltiranju dijelova ulice Komatin, na Širokači. Jučer je završeno asfaltiranje kraka ove ulice do broja 5, a trenutno se radi...

Počinje asfaltiranje ulice Komatin

U toku je uklananje preostalog asfalta i ivičnjaka, te priprema za asfaltiranje ulice Komatin u dužini od oko 230 metara...

Naredne sedmice asfaltiranje ulice Komatin

Završena je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Komatin, na dijelu od prostorija Mjesne zajednice do spoja sa ulicom Sutorinska...

Na Komatinu se rade kućni priključci na vodovod

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Komatin na Širokači su u završnoj fazi. Završena je zamjena glavnog cjevovoda i polovina pojedinačnih priključaka...

Očišćena deponija pored ulice Šumarska

Tokom ove sedmice provedene su aktivnosti na čišćenju šiblja i rastinja, te deponije otpada uz ulicu Šumarska, na Širokači...

Na Komatinu zamijenjen veći dio glavnog cjevovoda

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u dužini od 230 metara u ulici Komatin, u mjesnoj zajednici Širokača, idu planiranom dinamikom

Počela rekonstrukcija vodovodne mreže na Komatinu

Nakon završene rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici Komatin, u dužini od 230 metara, počeli su radovi i na rekonstrukciji vodovodne mreže, na istom dijelu...