MZ Širokača

Na proljeće počinje pošumljavanje lokaliteta Ablakovina u Starom Gradu

Na proljeće počinje veliki projekat pošumljavanja lokaliteta Ablakovina u Općini Stari Grad. Na 12.000 m2 bit će zasađeno preko 5.000 sadnica jele, jasena, javora i bagrema.

Asfaltirana ulica Nadlipe na Širokači

Jučer su završeni radovi na asfaltiranju ulice Nadlipe, koja se nalazi u starogradskom naselju Širokača...

Počelo asfaltiranje ulice Nadlipe

Završene su pripreme za postavljanje novog asfalta u ulici Nadlipe i jučer (6. decembra) je počelo njeno asfaltiranje. Ulica će biti asfaltirana u dužini od oko 200 metara...

Ravnanje i tamponiranje ulice Nadlipe

Radovi sanacije starogradske ulice Nadlipe, na Širokači napreduju i u toku je ravnanje i tamponiranje podloge...

Nove zaštitne ograde u naselju Širokača

Postavljene su dvije putne zaštitne ograde u ulicama Hambina carina i Šumarska.

Počeli radovi na sanaciji ulice Nadlipe

Počeli su radovi na sanaciji ulice Nadlipe, na Širokači...

Novi asfalt u ulici Hambina carina

Stanovnici ulice Hambina carina na Širokači, koja vodi prema Zlatištu i Trebeviću jučer su dobili novi asfalt...

Počelo asfaltiranje donjeg dijela ulice Hambina carina

Na Širokači je počelo asfaltiranje donjeg dijela ulice Hambina carina, koja vodi prema Zlatištu i Trebeviću.

U toku sanacija ulice Hambina carina na Širokači

U mjesnoj zajednici Širokača u toku su radovi na rekonstrukciji ulice Hambina carina, koja vodi prema Zlatištu i Trebeviću...

Počela sanacija ulice Hambina carina - prema Zlatištu i Trebeviću

Općina Stari Grad finansira iznosom od 60.000 KM radove rekonstrukcije ulice Hambina carina na Širokači, koja vodi prema Trebeviću...

Postavljeni rukohvati na Bostarićima kako bi se olakšalo građanima

Na inicijativu Općine Stari Grad Sarajevo u ulici Bostarići čikma do broja 16 postavljena je nova rukohvatna ograda.

Uspostavljen novi režim saobraćaja na Širokači

U starogradskom naselju Širokača uspostavljen je jednosmjerni režim saobraćaja, umjesto dosadašnjeg dvosmjernog.