MZ Sedrenik

Priprema se teren za asfaltiranje ulice Osmana Nakaša

U ulici Osmana Nakaša na Sedreniku u toku je priprema terena za asfaltiranje, pojašnjavaju iz nadležne općinske Službe za investicije i komunalne poslove.

U toku pripreme za asfaltiranje ulice Alije Nametka

U toku je priprema terena za asfaltiranje središnjeg dijela oštećene ulice Alije Nametka.

Zamjena kanalizacije u donjem dijelu ulice Alije Nametka

U toku je zamjena dotrajale kanalizacione mreže na području mjesne zajednice Sedrenik, u donjem dijelu ulice Alije Nametka.

Novi asfalt u ulici Prvi bataljon

Asfaltirana je ulica Prvi bataljon na Sedreniku, potvrđeno je u Službi za investicije i komunalne poslove Općine.

Završena sanacija ulice Alije Nametka

Završena je sanacija ulice Alije Nametka na Sedreniku...

Radovi u ulici Prvi bataljon na Sedreniku

U toku je sanacija ulice Prvi bataljon na Sedreniku...

Sutra sastanak sa građanima MZ Sedrenik

Obavještavaju se građani mjesne zajednice Sedenik da će se sutra, 13. marta, u 19:30 sati, u prostorijama ove mjesne zajednice (ulica Sedrenik broj 106) održati sastanak na kome će se govoriti o aktuelnoj problematici na terenu...

Zamijenjene kanalizacione cijevi u ulici Alije Nametka

Završena je zamjena kanalizacionih cijevi u ulici Alije Nametka na Sedreniku, a preostala je još obrada šahtova...

Zamjena kanalizacionih cijevi u ulici Alije Nametka

U toku su dodatni radovi na sanaciji kanalizacionih odvoda u ulici Alije Nametka na Sedreniku, koji su oštećeni usljed obilnih kišnih padavina.

U petak nastavak radova u ulici Alije Nametka

Radovi na zamjeni kanalizacione mreže u ulici Alije Nametka bit će nastavljeni u petak, potvrđeno je u Službi za komunalne poslove…

Počela sanacija oštećene ulice Alije Nametka

Počeli su radovi na sanaciji ulice Alije Nametka na Sedreniku koja je oštećena usljed obilnih kišnih padavina koje su oštetile kanalizacione odvode.

Uskoro novi Regulacioni plan Sedrenik

U sklopu aktivnosti Službe za urbanizam Općine Stari Grad predviđenih za 2019. godinu, pokrenut će se izrada novog provedbeno planskog dokumenta, odnosno Regulacionog plana Sedrenik.