MZ Sedrenik

Počela sanacija oštećene ulice Alije Nametka

Počeli su radovi na sanaciji ulice Alije Nametka na Sedreniku koja je oštećena usljed obilnih kišnih padavina koje su oštetile kanalizacione odvode.

Uskoro novi Regulacioni plan Sedrenik

U sklopu aktivnosti Službe za urbanizam Općine Stari Grad predviđenih za 2019. godinu, pokrenut će se izrada novog provedbeno planskog dokumenta, odnosno Regulacionog plana Sedrenik.

Asfaltirana ulica Prvi bataljon na Sedreniku

Nakon što je prije tri mjeseca sanirano oko 150 metara ulice Prvi bataljon preko međunarodnog projekta „Jačanje uloge MZ u BIH", okončan je i projekat sanacije dodatnih 150 metara, kojeg je finansirala Općina Stari Grad...

Počelo asfaltiranje ulice Prvi bataljon na Sedreniku

Počelo je asfaltiranje i preostalih 150 metara ulice Prvi bataljon, a radovi se izvode u okviru projekta „Jačanje uloge MZ u BIH".

Asfaltiranje ulice Prvi bataljon na Sedreniku

Nakon što je u junu mjesecu sanirano oko 150 metara ulice Prvi bataljon, u okviru projekta „Jačanje uloge MZ u BIH", sada se pristupilo projektu sanacije dodatnih 150 metara, kojeg finansira Općina Stari Grad.

U ulici Prvi bataljon izgrađen potporni zid

Izgrađen je potporni zid u ulici Prvi bataljon do broja 92 na Sedreniku, gdje je ranije došlo do urušavanja starog zida.

Počela izgradnja potpornog zida na Sedreniku

Radnici građevinske firme "Klico trans gradnja" počeli su izgradnju potpornog zida u ulici Prvi bataljon do broja 92 na Sedreniku, gdje je došlo do urušavanja starog zida.

Završen projekat izgradnje zida u ulici Alije Nametka

Završena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida u ulici Alije Nametka do broja 22 na području mjesne zajednice Sedrenik.

Asfaltirana ulica Prvi bataljon na Sedreniku

Okončani su radovi na asfaltiranju oko 150 metara ulice Prvi bataljon (MZ Sedrenik), a projekat su finansirali zajedno Općina Stari Grad i strani donatori...

Izvršene pripreme za asfaltiranje ulice Prvi bataljon na Sedreniku

Izvršeno je ravnanje, tamponiranje terena, postavljanje ivičnjaka i sve je spremno za asfaltiranje ulice Prvi bataljon (MZ Sedrenik) u dužini od oko 150 metara...

Sanacija ulice Prvi bataljon na Sedreniku

Na području općine Stari Grad u toku je sanacija ulice Prvi bataljon, na dionici od spoja sa ulicom koja vodi prema izletištu Barice do raskrsnice sa ulicom Sedrenik mali u dužini od oko 150 metara...

Nove zaštitne ograde na Sedreniku

Stanovnici Sedrenika dobili su novu rukohvatnu i putnu zaštitnu ogradu u ulici Sedrenik kod broja 194.