MZ Sedrenik

Postavljena ograda oko igrališta na Sedreniku

Novosagrađeno dječije igralište na Sedreniku u ulici Brdovita 18, Općina Stari Grad je odlučila dodatno osigurati i postaviti ogradu oko čitavog igrališta, a radovi su završeni u toku prošle sedmice...

Ograđuje se dječije igralište na Sedreniku

U toku su radovi na ugradnji zaštitne ograde oko novoizgrađenog dječijeg igrališta na Sedreniku, u ulici Brdovita 18

Mališani sa Sedrenika zabavljali se uz animatora, balone, slatkiše

Na novosagrađenom dječijem igralištu na Sedreniku danas je organizovana zabava za mališane iz ovog naselja....

U petak zabava na novom igralištu za mališane sa Sedrenika

Na novosagrađenom dječijem igralištu na Sedreniku, u ulici Brdovita br.18, u petak, 31.marta, bit će organizovana zabava za najmlađe...

Napreduje gradnja dječijeg igrališta i na Sedreniku

Uporedo sa gradnjom dječijeg igrališta na Mošćanici, kod OŠ „Vrhbosna, gradi se i dječije igralište na Sedreniku, u ulici Brdovita 18

Grade se dva nova dječija igrališta: na Sedreniku i Mošćanici

U sklopu implementacije projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH"grade se dva dječija igrališta u Starom Gradu, u mjesnim zajednicama Sedrenik i Mošćanica...

Očišćena saobraćajnica prema izletištu Barice

Tokom ove sedmice provedene su aktivnosti na raščišćavanju šiblja i rastinja, te otpada i smeća uz lokalni put koji vodi prema poznatom izletištu Barice...

Završena sanacija dijela ulice Sedrenik čikma

Završena je sanacija dijela ulice Sedrenik čikma, na području mjesne zajednice Sedrenik

Sanacija dijela ulice Sedrenik čikma

Počela je sanacija dijela ulice Sedrenik čikma, na području mjesne zajednice Sedrenik...

Završena sanacija potpornog zida u ulici Kriva

Saniran je stari, dotrajali potporni zid u ulici Kriva, na Sedreniku...

Završna faza izgradnje kanalizacione mreže na Komatinu

Postavljanje nove separatne kanalizacione mreže na Komatinu ušlo je u završnu fazu i preostalo je još postavljanje cijevi na preostalih ...

Asfaltirana ulica Fazilin sokak

Ulica Fazilin sokak na Sedreniku sanirana je u dužini od 390 metara. Postojeći asfalt u ovoj ulici je bio u znatnoj mjeri oštećen...