MZ Vratnik

Sanirana ulica Mraovac, u toku asfaltiranje dionice u Bakije sokaku

Okončana je sanacija ulice Mraovac na Vratniku cijelom njenom dužinom od 175 metara, a nastavljeni su i radovi na sanaciji ulice Bakije sokak.

Asfaltiranje ulice Mraovac

U okviru sanacije ulice Mraovac na Vratniku, u dužini od 175 metara, počeli su radovi na asfaltiranju.

Uklonjeno više od 100 metara oštećenog asfalta u ulici Mraovac

U ulici Mraovac na Vratniku u toku je uklanjanje oštećenog i dotrajalog asfalta kako bi se dionica pripremila za novo asfaltiranje.

Počinje sanacija ulice Mraovac

Jutros je počela je sanacija ulice Mraovac, koja se nalazi na Vratniku, a bit će sanirana u dužini od 175 metara.

Uskoro sanacija ulice Mraovac

Ulica Mraovac, koja se nalazi na Vratniku, bit će sanirana u dužini od 175 metara.

TV prilog prijema građana iz MZ Vratnik na otvorenom

Za građane mjesne zajednice Vratnik Općina Stari Grad je organizovala poseban prijem na otvorenom.

U službi građana: Pomoćnici načelnika danas odgovarali na probleme stanovnika Vratnika

Pomoćnici načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića koji rukovode općinskim službama i njegovi su najbliži saradnici i danas su spremno primali građane tokom „Prijema stranaka na otvorenom na Vratniku“...

Na Vratniku sutra prijem stranaka na otvorenom

'Prijem stranaka na otvorenom', Općina Stari Grad sutra organizuje za građane mjesne zajednice Vratnik...

Načelnik Hadžibajrić sa prezadovoljnim građanima ulice Porčina: Sanirana kaldrma

Završen je projekat treće i posljednje faze sanacije kaldrme u ulici Porčina na Vratniku. U kvalitet izvedenih radova se danas lično uvjerio općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić kojeg su dočekali zahvalni stanovnici kojima ovaj projekat znači bolji kvalitet života i lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti...

Saniran veći dio kaldrme u ulici Porčina na Vratniku

Projekat sanacije stare i oštećene kaldrme u ulici Porčina (MZ Vratnik) ulazi u svoju završnicu...

Ulica Porčina: Zadovoljni radovima stanovnici časte radnike kafom i kolačima

Stara kaldrma u ulici Porčina na Vratniku uskoro će u potpunosti biti sanirana...

Sanirana rukohvatna ograda u ulici Carina

Urađena je sanacija metalnih rukohvata u ulici Carina, na Vratniku. S obzirom da je rukohvatna ograda bila oštećena i niska zbog sloja asfalta trotoara, pristupilo se njenoj sanaciji radi postizanja propisane visine.