Sjednice OV 2020

 

35. sjednica (30.01.2020)   

 

 36. sjednica (27.02.2020)

 

  37. sjednica (30.04.2020)   

 

 38. sjednica (21.05.2020)

 

                  

 • Materijal za sjednicu
 • Informacija 

 

 

 • Materijal za sjednicu
 • Informacija

 

 

 • Materijal za sjednicu
 • Informacija

 

 

 • Materijal za sjednicu
 • Informacija

 

                    

 • Materijal za sjednicu
 • Informacija

 

 

 • Materijal za sjednicu
 • Informacija

 

         

 • Materijal za sjednicu
 • Informacija

 

 

 • Materijal za sjednicu
 • Informacija

Posljednje vijesti

Vidi sve
07
Aug

Ulica Očaktanum: Pripreme za asfaltiranje spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića

U ulici Očaktanom u toku su radovi na pripremi asfaltiranja spoja sa ulicom Safvet-bega B...

07
Aug

Ispunjen zahtjev građana: Uređuje se brana koja zaustavlja oborinske vode s Trebevića na Mahmutovcu

U toku je preventivno uređenje prostora oko tzv. brane na Mahmutovcu, koja ima za cilj sp...