Stručna služba Općinskog vijeća

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;

 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;

 • praćenje pojava i interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti;

 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;

 • priprema program rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i praćenje njihovog izvršavanja;

 • pripremanje i održavanje sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;

 • vodi evidencije i čuva orginale propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće, radna tijela Općinskog vijeća i stara se o njihovoj blagovremenoj distribuciji i objavi;

 • vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;

 • obavlja stručne, administrativno-tehničke poslove i poslove pomoćnih djelatnosti za potrebe Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, vijećnika i klubova vijećnika u Općinskom vijeću, a naročito poslove koji se odnose na stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa, pravilnika, poslovnika, odluka, rješenja, zaključaka i drugih akata za Općinskog načelnika koji su vezani za rad Općinskog vijeća i radna tijela Općinskog vijeća;

 • prima poštu, incijative i prijedloge upućene Općinskom vijeću;

 • prijem, evidencija i obrada vijećničkih pitanja, incijativa i prijedloga upućenih Općinskom vijeću i njihovo proslijeđivanje na dalju obradu nadležnim organima i Općinskim službama/sektorima;

 • izrađuje zapisnike sa sjednica;

 • prati realizaciju odluka, zaključaka i vijećničkih pitanja i inacijativa;

 • vrši stručne analize, priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog vijeća;

 • pruža stručnu i drugu pomoć klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti;

 • vrši i druge poslove, iz nadležnosti Stručne službe koje odredi Općinski načelnik;

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
31
Mar

Video poruka općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića građanima

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić uputio je video poruku građanima...

31
Mar

Općina Stari Grad animira osnovce da slikaju i pišu pjesmice, spremne i nagrade za radove na temu #ostanikod kuće

Kako bi pomogli učenicima koji ne smiju napuštati svoje domove da im ovaj teški period ...