Sekretar organa državne službe

  • sekretar organa državne službe obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad organa državne službe te koordinira radom svih Službi, Sektora i drugih organizacionih cjelina
  • usmjerava njihov rad s ciljem realizacije poslova utvrđenih programima rada i osigurava izvršavanje poslova po nalogu Općinskog načelnika
  • ostvaruje saradnju sa organima i drugim tijelima državne službe i pravnim licima
  • redovno izvještava Općinskog načelnika o stanju i poteškoćama u vršenju poslova i predlaže poduzimanje potrebnih mjera. Odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni
  • poslove iz stava 1. ovog člana, Sekretar organa državne službe obavlja u dogovoru sa rukovodiocima Službi, Sektora i drugih organizacionih cjelina koji su dužni da postupe po utvrđenom dogovoru
  • sekretar organa državne službe obavlja i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom, kao i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika
  • sekretar organa državne službe za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku

Posljednje vijesti

Vidi sve
25
Oct

Betonirana armirano-betonska ploča Bistričkog potoka kod trolejbuskog stajališta Trg Austrije

Kako je i najavljeno, u petak je izvršeno betoniranje armirano-betonske stropne ploče Bi...

22
Oct

Danas se betonira dio stropne ploče Bistričkog potoka: Bit će ugrađeno više od 50 kubika betona

Danas su počeli radovi na betoniranju dijela armirano-betonske stropne ploče na zacijevl...