Služba za finansije

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti privrede i finansija za načelnika Općine i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa Službom za investicije, plan i analizu, te joj dostavlja sve potrebne podatke za vršenje poslova iz nadležnosti iste;
 • vrši upravno-pravne poslove iz oblasti za koju je osnovana;
 • vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblasti za koje je osnovana, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja;
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa o unapređenju stanja u ovoj oblasti;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti organizovanja i upravljanja poslovnih prostora, kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine;
 • vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije;
 • organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora;
 • predlaže u okviru ovlaštenja mjere prema ustanovama, preduzećima i drugim organizacijama i zajednicama od značaja za Općinu;
 • prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovne djelatnosti;
 • izrađuje planove analize, izvještaje i informacije iz oblasti ekologije i zaštite okoliša;
 • izrađuje analize, izvještaje i informacije iz oblasti šumarstva i hortikulture;
 • predlaže i provodi politiku razvoja i upravljanja prirodnim i turističkim resursima i raspodjelu sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
 • obavlja poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju budžeta;
 • vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove;
 • vodi općinski trezor i sve poslove vezane za trezorsko poslovanje Općine;
 • vrši obračun i isplatu plaća za sve korisnike općinskog budžeta;
 • vrši obračun i isplate svih naknada za općinske vijećnike, državne službenike i namještenike;
 • priprema sve finansijske i računovodstvene izvještaje shodno zakonima i drugim aktima;
 • prati izvršavanje svih kapitalnih projekata koje vodi Općina u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • organizuje i vodi aktivnosti provođenja eksterne revizije finansijskih izvještaja Općine;
 • vrši prodaju administrativnih taksi;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.
   

 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
31
Mar

Video poruka općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića građanima

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić uputio je video poruku građanima...

31
Mar

Općina Stari Grad animira osnovce da slikaju i pišu pjesmice, spremne i nagrade za radove na temu #ostanikod kuće

Kako bi pomogli učenicima koji ne smiju napuštati svoje domove da im ovaj teški period ...