Vizija lokalnog razvoja Općine Stari Grad

 

 

VIZIJA LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD

 

Moderna, otvorena i komunikativna općina, odraz bogatstva i kulturnog naslijeđa. Mlada Općina uz ispunjenje ciljeva, povećanje biznisa, poboljšanje infrastrukture, veći broj radnih mjesta.

Unaprijeđeno i omogućeno obrazovanje svim kategorijama stanovništva, podrška malim i srednjim poduzetnicima jer bez ojačanog malog i srednjeg poduzetništva nema jake lokalne zajednice.

Transparentan pristup informacijama o dešavanjima u Općini, poticaj poljoprivredne proizvodnje, unapređenje kulturnog života Općine.

Projekti za iskorištavanje prirodnih resursa, zakonska regulativa u turizmu, stimulacija poljoprivrede, izgradnja sportskog centra, zakonska regulativa zanata.

Razvijena Općina, sigurno okruženje, razvijena infrastruktura/saobraćajnice.

Općina Stari Grad Sarejevo postoji na prirodom obdarenim ljepotama življenja, predstavlja odraz kulturno ‐ historijskih različitosti, integriše biznise i tradicionalne zanate kroz otvorenost i kontinuiranu edukaciju ljudi modernim trendovima poslovanja i kvaliteti života. Različite kulture privlače pažnju turista i opstaju u harmoniji gostoprimstva, radnih navika i ljubaznosti građana.

Urbano uređena i ekološki čista, bezbijedna, finansijski stabilna Općina sa razvijenim ruralnim sredinama i otvorena za međuopćinsku, regionalnu i međunarodnu saradnju.

Privlačna za biznise i investicije, otvorena za ideje i motiviranje građana za prosperitetan i kvalitetan standard življenja na ekonomskom, obrazovnom, kulturnom, socijalnom i sportskom planu.

Vodeća Općina u korištenju sredstava međunarodnih programa i regionalnih fondova Evropske Unije i međunarodnih donatora.

Posljednje vijesti

Vidi sve
07
Aug

Ulica Očaktanum: Pripreme za asfaltiranje spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića

U ulici Očaktanom u toku su radovi na pripremi asfaltiranja spoja sa ulicom Safvet-bega B...

07
Aug

Ispunjen zahtjev građana: Uređuje se brana koja zaustavlja oborinske vode s Trebevića na Mahmutovcu

U toku je preventivno uređenje prostora oko tzv. brane na Mahmutovcu, koja ima za cilj sp...