Zamjenici Predsjedavajućeg OV

Vedran Dodik, Zamjenik Predsjedavajućeg OV
tel. + 387 (0) 33 28 23 15

email: vedran.dodik@starigrad.ba

____________________________________________________________________

Sanel Dragolovčanin, Zamjenik Predsjedavajućeg OV
tel. + 387 (0) 33 28 23 15

email: sanel.dragolovcanin@starigrad.ba

Posljednje vijesti

Vidi sve
18
Jun

Završava se osma faza numeracije ulica u Starom Gradu

Pri kraju je osma faza postavljanja novih brojeva, tzv numeracija objekata u ulicama više...

18
Jun

Sanirano oštećenje u ulici Hadžiabdinica na Širokači

Usljed obilnih kišnih padavina u proteklom periodu, došlo je do pucanja kanalizacione ci...