Baza podataka o mladima

 

Baza podataka za 2019. godinu

 

Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica je ažurirala bazu podataka o broju i položaju mladih u općini Stari Grad, što je redovna aktivnost koju ova Služba provodi na početku svake kalendarske godine.

Prema raspoloživim podacima, u općini Stari Grad živi 6.532 mladih starosne dobi od 15 do 30 godina, što čini 18% odsto ukupnog broja stanovništva u ovoj jedinici lokalne samouprave.

Ukupno 939 mladih (14 %) od 15 do 18 godina s mjestom prebivališta u općini Stari Grad pohađa nastavu u 37 srednjih škola u KS, dok su 1.000 mladih (15%) od 19 do 30 godina studenti na 43 fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ukupan broj mladih nezaposlenih je 992 osobe. Mladi koji nisu u u radnom odnosu čine 15 % odsto u odnosu na ukupan broj mladih u Općini Stari Grad.

Ukupan broj nezaposlenog stanovništva koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Stari Grad iznosi 5.567. Od tog broja 18% otpada na mlade starosne dobi od 18 do 30 godina.

U prethodnoj godini mladih u Starom Gradu bilo je ukupno 6.778, dok je nezaposlenih bilo 1.050.

Za izradu ove baze kontaktirani su Biro za zapošljavanje Stari Grad Sarajevo, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo i Univerzitet u Sarajevu.

Posljednje vijesti

Vidi sve
15
Jan

Načelnik Hadžibajrić: Sve što smo uradili dokazuje da smo okrenuti opštem interesu, pred nama su veliki projekti

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić predstavio je na današnjoj press konferencij...

15
Jan

Video prezentacija svih projekata urađenih u 2020. godini

Pogledajte video prezentaciju svih projekata koje je Općina Stari Grad Sarajevo, na celu ...