Baza podataka o mladima

 

Baza podataka za 2019. godinu

 

Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica je ažurirala bazu podataka o broju i položaju mladih u općini Stari Grad, što je redovna aktivnost koju ova Služba provodi na početku svake kalendarske godine.

Prema raspoloživim podacima, u općini Stari Grad živi 6.532 mladih starosne dobi od 15 do 30 godina, što čini 18% odsto ukupnog broja stanovništva u ovoj jedinici lokalne samouprave.

Ukupno 939 mladih (14 %) od 15 do 18 godina s mjestom prebivališta u općini Stari Grad pohađa nastavu u 37 srednjih škola u KS, dok su 1.000 mladih (15%) od 19 do 30 godina studenti na 43 fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ukupan broj mladih nezaposlenih je 992 osobe. Mladi koji nisu u u radnom odnosu čine 15 % odsto u odnosu na ukupan broj mladih u Općini Stari Grad.

Ukupan broj nezaposlenog stanovništva koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Stari Grad iznosi 5.567. Od tog broja 18% otpada na mlade starosne dobi od 18 do 30 godina.

U prethodnoj godini mladih u Starom Gradu bilo je ukupno 6.778, dok je nezaposlenih bilo 1.050.

Za izradu ove baze kontaktirani su Biro za zapošljavanje Stari Grad Sarajevo, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo i Univerzitet u Sarajevu.

Posljednje vijesti

Vidi sve
05
Oct

TV prilog: Dan dječije radosti u Starom Gradu

Općina Stari Grad Sarajevo je povodom obilježavanja “Dječije nedjelje” za najmlađe...

05
Oct

Sanacija kaldrmisanih trotoara u ulici Vratnik mejdan

U centralnoj vratničkoj ulici Vratnik mejdan u toku su radovi sanacije kaldrmisanih troto...