Boračko-invalidska zaštita

BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
 

Redovni poslovi

Uposlenici Službe za boračko-invalidsku zaštitu tokom 2013. godine su obradili oko 500 predmeta koji su na ovu adresu stigli zbog ostvarivanja prava na ličnu i porodičnu invalidninu, nosioce najviših ratnih priznanja, oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost i naknade za uređenje građevinskog zemljišta prilikom nove gradnje ili legalizacije, naknade troškova dženaze-sahrane, zdravstvenu zaštitu, osnovno osiguranje i besplatnu i povlaštenu vožnju.

R/B

VRSTA

PRAVA

PO

ZAHTJEVU

PO SL.

DUŽNOSTI

RJEŠENO

NERJEŠENO

UKUPNO

1.

POR.INV.

7

92

99

5

104

2.

LIČNA INV.

8

16

24

0

24

3.

OSNOVNO

OBEZB.

0

2

2

0

2

4.

NRPF.

66

0

66

0

66

5.

RENTA

50

0

50

1

51

6.

NRPK.

0

1

1

0

1

7.

Z.Z.

22

17

39

0

39

8.

GRAS

25

9

34

0

34

9.

DŽENAZE

99

0

99

0

99

Medicinska rehabilitacija

Služba je primila je 131 zahtjev za ostvarivanje ovog prava. Odobreno je 63 zahtijeva, od toga 19 u lječilište “Terme”, 25 u Fojnicu i 19 u Olovo. Urađeno je 1.597 uvjerenja po zahtjevu stranke, deset legitimacija šehidskih porodica i 15 ratnih vojnih invalida. Otpremljeno je 30 predmeta prvostepenih rješenja na zakonsku reviziju.
Stipendiranje djece boračke populacije
U 2013. godini načelnik Općine Stari Grad potpisao je ugovore o stipendiranju sa 103 studenata i 97 srednjoškolaca za šta je u budžetu obezbijeđena 201.200 KM.
Vanredni poslovi
U Skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko invalidske zaštite utvrđeni su uslovi, način i postupak provođenja kontrole zakonitosti korištenja prava ostvarenih prema propisima iz oblasti boračko invalidske zaštite. U skladu sa navedenim Zakonom donesen je Pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju. Revizorski timovi su na terenu, a u Službi obavljaju poslove provjere i sravnjavanje podataka iz vojnih evidencija koje su bile osnov za ostvarivanje prava, te kontrolu rješenja o priznatom pravu donesenih od strane ove Službe.
Na zahtjev Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata FBiH u ovom izvještajnom periodu dostavljeno je na zakonsku reviziju 35 predmeta ratnih vojnih invalida i to:

 

DOSTAVLJENO

NA REVIZIJU

PREDMETA

IZVRŠENA REVIZIJA

PREDMETA

UKINUTO PRAVO RVI

POTVRÐEN

PROCENAT RVI

IZMJENJEN PROCENATRVI

 

35

28

5

17

6

Revizorski tima federalnog Ministarstva za boračka pitanja pregledao je 888 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu ukupno, te sačinio zapisnike. U toku je revizija odnosno uvid i sačinjavanje zapisnika za korisnike prava na porodičnu invalidnu (637 predmeta). Od početka stupanja na snagu Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko- invalidske zaštite (od 2010.godine) do sada su u Službi za BIZ Općine Stari Grad potvrđena ili donesena nova rješenja o pravu na ličnu invalidninu (RVI) i to kako slijedi:

 

PREGLEDANO

PREDMETA

REVIDIRANO

PREDMETA

POTVRÐEN

PROCENAT RVI

SMANJEN

PROCENAT RVI

UKINUTO

PRAVO RVI

POVEĆAN

PROCENAT RVI

888

538

342

147

48

1

Ova Služba radi i na blagovremenom obračunu i isplati novčanih sredstava pripadnicima boračkih populacija. Tabelarno je prikazano šta je urađeno tokom ove godine.

VRSTA I IZVORI TRANSFERA

REALIZOVANO

01.01/31.10.2013.

BROJ KORISNIKA

I. Iz budžeta Federacije:

a) Lična invalidnina

b) Porodična invalidnina

c) MVI lično

d) MPB porodično

361.006,90

150.612,86

201.421,76

   7.595,70

   1.376,59

1.585

890

640

 30

 25

II. Iz budžeta Kantona:

a) Osnovno obezbjeđenje

b) Troškovi dženaze-sahrane

c) Najveća ratna priznanja

d) Ostali troškovi (bank.usl.)

226.325,96

      291,50

219.385,20

   6.600,00

        49,26

159

  4

88

67

---

III. Iz budžeta Općine:

a) Stipendije

b) JNP Dan Općine, Bajram

c) Boračke organizacije

361.200,00

201.200,00

 60.000,00

100.000,00


200

600

 10

UKUPNI TRANSFERI

948.532,86

1.744

Posljednje vijesti

Vidi sve
17
Aug

Pet učenika deficitarnih zanata iz Starog Grada dobilo stipendije

Općina Stari Grad je dodijelila stipendije za pet učenika, a oni su danas zvanično potp...

17
Aug

Urađen preljev kanalizacionog sistema uz sanaciju ograde mosta na rijeci Mošćanici

U ulici Baruthana čikma, u blizini OŠ „Vrhbosna, izrađen je preljev kanalizacionog si...