Službe

Načelnik Općine

Sekretar organa državne službe

Služba kabineta Načelnika Općine

Interni revizor

Službe

Sektori

   

Služba za urbanizam

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

Služba za imovinsko–pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove

Sektor za poslove mjesnih zajednica

Služba za investicije i komunalne poslove

 

Služba za privredu

 

Služba za finansije

 

Služba za obrazovanje, kulturu ,sport i lokalni razvoj 

 

Služba za odnose s javnošću i informacione sisteme

 

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

 

Služba za opću upravu 

 

Služba civilne zaštite

 

Služba za inspekcijske poslove

 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
18
Jun

Završava se osma faza numeracije ulica u Starom Gradu

Pri kraju je osma faza postavljanja novih brojeva, tzv numeracija objekata u ulicama više...

18
Jun

Sanirano oštećenje u ulici Hadžiabdinica na Širokači

Usljed obilnih kišnih padavina u proteklom periodu, došlo je do pucanja kanalizacione ci...