Službe

Načelnik Općine

Sekretar organa državne službe

Služba kabineta Načelnika Općine

Interni revizor

Službe

Sektori

   

Služba za urbanizam

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

Služba za imovinsko–pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove

Sektor za poslove mjesnih zajednica

Služba za investicije i komunalne poslove

 

Služba za privredu

 

Služba za finansije

 

Služba za obrazovanje, kulturu ,sport i lokalni razvoj 

 

Služba za odnose s javnošću i informacione sisteme

 

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

 

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

 

Služba civilne zaštite

 

 

 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
23
Apr

Počela je II faza iluminacije Begove džamije

Općina Stari Grad nastavlja sa podrškom vjerskim institucijama, u toku su radovi pobolj...

23
Apr

Postavljen prvi sloj asfalta u ulici Ploča na Vratniku

Postavlja se prvi sloj asfalta u ulici Ploča na Vratniku, na površini od oko 1.000 metar...