Službe

Načelnik Općine

Sekretar organa državne službe

Služba kabineta Načelnika Općine

Interni revizor

Službe

Sektori

   

Služba za urbanizam

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

Služba za imovinsko–pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove

Sektor za poslove mjesnih zajednica

Služba za investicije i komunalne poslove

 

Služba za privredu

 

Služba za finansije

 

Služba za obrazovanje, kulturu ,sport i lokalni razvoj 

 

Služba za odnose s javnošću i informacione sisteme

 

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

 

Služba za opću upravu 

 

Služba civilne zaštite

 

Služba za inspekcijske poslove

 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
20
Aug

Građani tražili asfaltiranje, Općina realizovala: Novi asfalt u ulici Osmana Nakaša

Nova asfaltna površina postavljena je na Sedreniku u ulici Osmana Nakaša, dužine 380 me...

20
Aug

Ulica Goloderica spremna za asfaltiranje

Oko 360 metara ulice Goloderica na Širokači ponovo je pripremljeno za asfaltiranje koje ...