Službe

Načelnik Općine

Sekretar organa državne službe

Služba kabineta Načelnika Općine

Interni revizor

Službe

Sektori

   

Služba za urbanizam

Sektor za lokalni razvoj

Služba za imovinsko–pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove

Sektor za poslove mjesnih zajednica

Služba za investicije, plan i analizu

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

Služba za privredu

 

Služba za finansije

 

Služba za obrazovanje, kulturu i sport 

 

Služba za komunalne i inspekcijske poslove

 

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

 

Služba za opću upravu

 

Služba civilne zaštite

 

Služba za odnose s javnošću i informacione sisteme

 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
19
Jan

Završeno zimovanje osnovaca na Igmanu

Učenici OŠ“Edhem Mulabdić“ uspješno su završili školu skijanja na Igmanu, gdje j...

19
Jan

Općina porodiljama u prošloj godini isplatila više od 100.000 KM

Općina Stari Grad je u toku 2017. godine isplatila preko 100.000 KM porodiljama iz ove op...