Služba za odnose s javnošću i informacione sisteme

 Almedina Porča

Pomoćnica načelnika za odnose s javnošću i informacione sisteme

Kontakt

 

 

Služba vrši sljedeće poslove:

 • stručne poslove koji se odnose na izvještavanje javnosti o radu načelnika Općine, pomoćnika načelnika i rukovodilaca službi putem pripremanja saopćenja za javnost i drugih informativnih materijala 
 • organizuje konferencije za štampu i novogodišnje pres konferencije uz prezentaciju
  rezultata poslovne godine na izmaku 
 • organiziranje medijskog praćenja rada načelnika Općine i sjednica Općinskog vijeća
 • učestvuje u pripremi, izradi i medijskom praćenju programa obilježavanja Dana
  Općine, te organizaciji svečane sjednice Općinskog vijeća 
 • vrši poslove pripreme, uređivanja i izdavanja informativnog biltena “Starogradski
  haberi” i drugih publikacija (četiri puta godišnje)
 • vrši poslove izrade, održavanja i ažuriranje WEB stranice i intraneta Općine, i drugih
  komplementarnih servisa (facebook page Općine i Youtube profil)
 • priprema i po potrebi dostavlja načelniku Općine izvode iz štampe u kojima se
  tretiraju pitanja iz nadležnosti općinskih organa
 • vrši kompjutersku obradu i pohranjivanje natpisa iz štampe koji se odnose na rad
  organa Općine
 • upravlja i koordinira radom Info-press centra
 • vrši studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove komunikacija sa javnošću putem
  sredstava javnog informisanja i drugih oblika posredne i neposredne komunikacije sa
  građanima
 • vrši oglašavanje u javnim glasilima za potrebe Općine (objave, konkursi, tenderi,
  čestitke i sl.)
 • prati provođenje odredaba ugovora o isporuci starogradskog suvenira “Sarajevska
  kocka” i vodi sve evidencije u vezi s tim
 • vrši izradu planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg
  informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje
 • vrši izradu metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze
  podataka, analiza tih podataka i njihovo publikovanje
 • vrši izradu projekata i programa informacionog sistema za složenije poslove
  automatske obrade podataka i vršenje tih poslova
 • vrši izradu smjernica i standarda zaštite informacionog sistema Općine
 • vrši administriranje i održavanje lokalne računarske opreme i svih elemenata
  informatičke infrastrukture i informacionog sistema Općine
 • vrši pružanje neposredne stručne pomoći korisnicima računarskog sistema
 • vrši planiranje, predlaganje i vršenje obuke korisnika informacionog sistema Općine
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana

 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
19
Jul

Otvorena najmodernija apoteka u Starom Gradu

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo ...

19
Jul

Najbolja bh. biciklistkinja Lejla Tanović u posjeti načelniku Hadžibajriću

Desetostruka prvakinja BiH u biciklizmu Lejla Tanović, koja je nedavno pobijedila na UCI ...