Služba civilne zaštite

 

Sakib Avdibegović

Pomoćnik načelnika

Kontakt

 

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana 

 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti civilne zaštite za načelnika Općine i Općinsko vijeće 

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na
  području Općine 

 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine

 • priprema programe zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini 

 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini 

 • prati stanjepriprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje
  organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite 

 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na području lične i uzajamne
  zaštite 

 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja 

 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite, te
  osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira i izvodi
  realizaciju njihove obuke 

 • vodi propisane evidencije 

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera 

 • vrši i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana


 •  

Posljednje vijesti

Vidi sve
22
Jul

Ravnanje i tamponiranje ulica Bistrik potok i Namika Burazerovića

U toku je rehabilitacija ulice Bistrik potok i 'slijepe' ulice Namika Burazerovića, a uku...

22
Jul

Informacija o požaru na napuštenom stambenom objektu u ulici Bistrik brijeg broj 6

Povodom informacija u sredstvima informisanja o požaru na stambenom objektu u ulici Bistr...