Služba za opću upravu

 

 

Heni Erduan Ćesir

Pomoćnik načelnika

Kontakt

 

 Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti opće uprave za načelnika Općine i
  Općinsko vijeće
 • sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave u skladu sa zakonskom propisima,
  odlukama Općinskog vijeća i zaključaka načelnika Općine
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koju je osnovana
 • obavlja opće i pravne poslove, poslove pisarnice i arhive
 • vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa, legalizacije potpisa, poslove u vezi s
  biračkim spiskovima građana
 • vrši poslove pružanja upravne pomoći
 • priprema prijedloge odluka, zaključaka, informacija i izvještaja
 • obavlja poslove pružanja informacija korisnicima usluga – Info-pult
 • obavlja poslove vezane za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama u
  Federaciji BiH
 • vrši inspekcijski nadzor iz urbanističko-građevinske oblasti, komunalne oblasti i oblasti cesta
 • preduzima inspekcijske radnje na utvrđivanju stanja u izvršavanju propisa kod pravnih i drugih lica i građana, koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužni postupati prema tim propisima
 • određuju upravne mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa
 • izdaje prekršajne naloge i podnosi nadležnim organima zahtjeve za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka
 • djeluje i preventivno radi podsticanja društvene discipline u izvršavanju propisima određenih obaveza
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže
  poduzimanje odgovarajućih mjera
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana


 Radno vrijeme: od 07,30 do 16, šalter sala od 07,30 do 18,00

Posljednje vijesti

Vidi sve
19
Jul

Otvorena najmodernija apoteka u Starom Gradu

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo ...

19
Jul

Najbolja bh. biciklistkinja Lejla Tanović u posjeti načelniku Hadžibajriću

Desetostruka prvakinja BiH u biciklizmu Lejla Tanović, koja je nedavno pobijedila na UCI ...