Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti opće uprave za načelnika Općine i
  Općinsko vijeće
 • sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave u skladu sa zakonskom propisima,
  odlukama Općinskog vijeća i zaključaka načelnika Općine
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koju je osnovana
 • obavlja opće i pravne poslove, poslove pisarnice i arhive
 • vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa, legalizacije potpisa, poslove u vezi s
  biračkim spiskovima građana
 • vrši poslove pružanja upravne pomoći
 • priprema prijedloge odluka, zaključaka, informacija i izvještaja
 • obavlja poslove pružanja informacija korisnicima usluga – Info-pult
 • obavlja poslove vezane za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama u
  Federaciji BiH
 • vrši inspekcijski nadzor iz urbanističko-građevinske oblasti, komunalne oblasti i oblasti cesta
 • preduzima inspekcijske radnje na utvrđivanju stanja u izvršavanju propisa kod pravnih i drugih lica i građana, koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužni postupati prema tim propisima
 • određuju upravne mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa
 • izdaje prekršajne naloge i podnosi nadležnim organima zahtjeve za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka
 • djeluje i preventivno radi podsticanja društvene discipline u izvršavanju propisima određenih obaveza
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže
  poduzimanje odgovarajućih mjera
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana

 

Služba vrši sljedeće poslove:

 • vrši inspekcijski nadzor iz urbanističko-građevinske oblasti, komunalne oblasti i oblasti cesta
 • preduzima inspekcijske radnje na utvrđivanju stanja u izvršavanju propisa kod pravnih i drugih lica i građana, koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužni postupati prema tim propisima
 • određuju upravne mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa
 • izdaje prekršajne naloge i podnosi nadležnim organima zahtjeve za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka
 • djeluje i preventivno radi podsticanja društvene discipline u izvršavanju propisima određenih obaveza
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže
  poduzimanje odgovarajućih mjera
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana

 


 

Posljednje vijesti

Vidi sve
05
Jun

Podijeljeni poklon paketi prehrambenih proizvoda za učenike koji ostvaruju pravo na besplatne užine

Predstavnici Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine Stari Grad danas su, u ime op...

05
Jun

OŠCZ Stari Grad: Komandant Štaba, načelnik Hadžibajrić, se zahvalio svima koji su pomagali građanima tokom stanja prirodne nesreće

Komandant Štab civilne zaštite Općine Stari Grad načelnik Ibrahim Hadžibajrić zahval...