Služba za investicije i komunalne poslove

 

 

Adis Hadžović

Pomoćnik načelnika za investicije, plan i analizu

Kontakt

  

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti investicija za načelnika Općine i Općinsko vijeće 
 • inicira i učestvuje u izradi planova, analiza, programa i projekata od interesa za Općinu 
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih i drugih projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata 
 • koordinira sve vrste radova koji se obavljaju na području Općine Stari Grad Sarajevo (građevinske i tekuće održavanje), koji su usko povezani sa poslovima Službe za urbanizam, Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove, Službe za komunalne i inspekcijske poslove i Službe za privredu i finansije, te koji moraju biti usklađeni sa DOB-om (dokumentom okvirnog budžeta) 
 • obezbjeđuje koordinaciju sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata 
 • priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem
 • Općine 
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima i investicijama 
 • vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe načelnika Općine i Općinskog vijeća 
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana 
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera 
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana 
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz komunalne oblasti za načelnika Općine i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa Službom za investicije, plan i analizu, te joj dostavlja sve potrebne podatke za vršenje poslova iz nadležnosti iste;
 • vrši poslove održavanja lokalnih cesta od interesa za Općinu i nekategorisanih puteva;
 • vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama Zakona o cestama u Federaciji BiH i u skladu sa propisanim nadležnostima;
 • obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo i drugim institucijama;
 • vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na poslove iz nadležnosti službe;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz oblasti komunalne infrastrukture;
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije projekata iz oblasti komunalne infrastrukture;
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije komunalnih projekata;
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenom projektu;
 • donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
19
Jul

Otvorena najmodernija apoteka u Starom Gradu

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo ...

19
Jul

Najbolja bh. biciklistkinja Lejla Tanović u posjeti načelniku Hadžibajriću

Desetostruka prvakinja BiH u biciklizmu Lejla Tanović, koja je nedavno pobijedila na UCI ...