Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

 

 

Safija Šehović

Pomoćnica načelnika

Kontakt

 

 

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite za načelnika Općine i Općinsko vijeće;
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • prati stanje i rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • obavlja poslove u saradnji sa vojnim i civilnim strukturama na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • vodi knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti za koju je osnovana;
 • vrši obračun i priprema isplatu za korisnike iz oblasti za koju je osnovana;
 • vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela načelnika Općine i Općinskog Vijeća;
 • stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim prilikama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz navedenih oblasti na području Općine;
 • pruža potrebne informacije u vezi prava i obaveza izbjeglica, njihovog povratka i pružanja pravne pomoći u rješavanju spornih pitanja;
 • vodi evidenciju o kretanju i povratku izbjeglica na području Općine;
 • učestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica, provjerava smještajne mogućnosti za povratak izbjeglica iz inostranstva koji žele da se vrate na područje Općine i o tome izdaje odgovarjauću dokumentaciju;
 • prati i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o svim raseljenim licima uz saradnju sa drugim službama;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i duge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
19
Jul

Otvorena najmodernija apoteka u Starom Gradu

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo ...

19
Jul

Najbolja bh. biciklistkinja Lejla Tanović u posjeti načelniku Hadžibajriću

Desetostruka prvakinja BiH u biciklizmu Lejla Tanović, koja je nedavno pobijedila na UCI ...