Služba za obrazovanje, kulturu i sport

 

 

Lejla Dizdarević

Pomoćnik načelnika

Kontakt

 

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti
 • brige za djecu, osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu;
 • vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu zakonom i Statutom Općine Stari Grad Sarajevo te
 • kreira i provodi akcione planove i programe rada;
 • vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća;
 • učestvuje u izradi strateških dokumenata Općine te obezbjeđuje kontinuirano praćenje
 • provedbe strateških planskih dokumenata u oblasti obrazovanja, kulture i sporta;
 • realizira ciljeve definisane u Strategiji lokalnog razvoja Općine iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta;
 • inicira projektne prijedloge, razvija projektni pristup i izrađuje aplikacije projektnih
 • prijedloga za investiranje od strane domaćih i stranih donatora s ciljem poboljšanja
 • uslova odgojno-obrzovnog rada na području Općine;
 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i
 • organizacijama civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem, kulturom i sportom;
 • učestvuje u prezentaciji projekata Općine;
 • učestvuje u pripremi i realizaciji obilježavanja Dana Općine;
 • kontinuirano sarađuje sa svim institucijama, nevladinim organizacijama i pojednicima iz svoje nadležnosti;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je osnovan;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti lokalnog razvoja za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine, te kreira i provodi akcione planove i programe rada;
 • predlaže i provodi politiku razvoja i upravljanja prirodnim i turističkim resursima;
 • vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog načelnika;
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira izradu projektnih prijedloga;
 • razvija projektni pristup i izrađuje programe kojima Općina aplicira prema domaćim i stranim donatorskim sredstvima;
 • razvija projektni pristup realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine;
 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;
 • obezbjeđuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga Općine;
 • obezbjeđuje prezentacije i promocije projekata Općine;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovan.

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
22
Jul

Ravnanje i tamponiranje ulica Bistrik potok i Namika Burazerovića

U toku je rehabilitacija ulice Bistrik potok i 'slijepe' ulice Namika Burazerovića, a uku...

22
Jul

Informacija o požaru na napuštenom stambenom objektu u ulici Bistrik brijeg broj 6

Povodom informacija u sredstvima informisanja o požaru na stambenom objektu u ulici Bistr...