Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Služba za obrazovanje, kulturu i sport vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Pravobranilaštva Općine kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti brige za djecu, osnovnog obrazovanja i odgoja, kulture i sporta;
 • ostvaruje saradnju sa ustanovama, organizacijama, udruženjima i tijelima koja se bave pitanjima obrazovanja, kulture i sporta;
 • posjećuje radne seminare, okrugle stolove i radionice posvećene pitanjima iz oblasti za koje je nadležna, te učestvuje u zajedničkim projektima;
 • učestvuje u pripremi i realizaciji obilježavanja Dana Općine;
 • obavlja poslove obrade zahtjeva stranaka upućene Općinskom načelniku, te upućuje odgovore i obavijesti po podnesenim zahtjevima;
 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;
 • prati javne pozive iz domena obrazovanja, kulture i sporta, te podnosi aplikacije za dodjelu sredstava;
 • planira i provodi projekte sa domaćim i ino partnerima i organizacijama iz domena obrazovanja, kulture i sporta u interesu razvoja lokalne zajednice;
 • pokreće procedure za realizaciju sredstava utvrđenih budžetom Općine za projekte iz nadležnosti službe;
 • prati promjene zakonske regulative iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta, te predlaže mjere za unapređenje regulatornog okvira u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
31
Mar

Video poruka općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića građanima

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić uputio je video poruku građanima...

31
Mar

Općina Stari Grad animira osnovce da slikaju i pišu pjesmice, spremne i nagrade za radove na temu #ostanikod kuće

Kako bi pomogli učenicima koji ne smiju napuštati svoje domove da im ovaj teški period ...