Služba za urbanizam

 

 

Amela Kulaglić - Herco

 Pomoćnica načelnika

Kontakt

 

 

 Ova služba:

 • u skladu sa Zakonom obavlja sve poslove iz nadležnosti Službe za urbanizam;izvršava zakone, Općinske propise i druge akte;
 • obezbjeđuje zakonito ,blagovremeno i efikasno obavljanje poslova Odsjeka za
  urbanizam i Odsjeka za upravni postupak u oblasti urbanizma, odnosno funkcionisanje
  Službe u cjelini;
 • provodi aktivnosti vezane za provedbeno – plansku dokumentaciju, aktivno učestvuje
  u prostornom planiranju Općine Stari Grad Sarajevo, sa nosiocem izrade planova
  prostornog uređenja i drugim subjektima planiranja;
 • organizuje tribine i javne rasprave;
 • predlaže i priprema nacrte i prijedloge Općinskih propisa i drugih općih i pojedinačnih
  akata iz nadležnosti Službe za urbanizam;
 • obavlja poslove koji podrazumijevaju odgovornost i visok stepen stručnosti;
 • provodi upravni postupak i u skladu sa pravilima postupka i prema materijalnom
  propisu rješava upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku;
 • poduzima potrebne mjere i aktivnosti i odgovara za zakonito, ažurno i uredno
  obavljanje poslova;
 • sarađuje sa drugim službama, organizacijama i organima u Općini, Gradu i Kantonu i
  u tom smislu vrši potrebne interne i eksterne komunikacije;
 • vodi evidencije o stanju u oblasti urbanizma, izrađuje mjesečne i godišnje izvještaje i
  sačinjava informacije o istim;
 • izvještava Načelnika Općine o stanju u oblasti za koju je obrazovana Služba;u skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadatak.

Odsjeci:

 • Odsjek za urbanizam
 • Odsjek za upravni postupak u oblasti urbanizma

 


 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
22
Jul

Ravnanje i tamponiranje ulica Bistrik potok i Namika Burazerovića

U toku je rehabilitacija ulice Bistrik potok i 'slijepe' ulice Namika Burazerovića, a uku...

22
Jul

Informacija o požaru na napuštenom stambenom objektu u ulici Bistrik brijeg broj 6

Povodom informacija u sredstvima informisanja o požaru na stambenom objektu u ulici Bistr...