Znamenitosti

Značajni objekti i institucije:

  • Muzej Alije Izetbegovića, Ploča Bb
  • Kapi Kula, Ploča Bb
  • Tabija I Tabijski Bedem, Bakije Sokak Bb
  • Balibegova Džamija, Sumbul-Česma 18
  • Osnovna Škola „Saburina“ Saburina 4
  • Kuća Porodice Sabu,r Saburina 6
  • Mezaristan Hende,k Sumbul-Česma
  • Mezaristan „Pod Trešnjom“, Rogina do broja 18
     

Posljednje vijesti

Vidi sve
18
Jan

Klizanje uz ritmove disko muzike na Starogradskoj bajci

Uprkos neočekivanim obilnim snježnim padavinama, na Rhinostop Hot klizališu su se okupi...

18
Jan

Otvara se Društveni centar Općine Stari Grad

U općinskoj poslovnoj zgradi Kvadrant XII (ulica Mula Mustafe Bašeskije 7), gdje se nala...