Znamenitosti

Značajni objekti i institucije:

 • Velka Kula,
 • Javna česma na Sedreniku
 • Džamija na Sedreniku, izgradnja započeta 1998.g., u upotrebi od 2000.g.
 • Nišani u haremu džamije na Sedreniku, ekshumirani poslije 1945.g. ispred Doma Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
 • Vrelo “Sedrenik” sa kućom za vodovodžiju, izgrađeno 1931.g.
 • Nuhanovo vrelo (Parlina česma) sa betonskim koritom izgrađenim 1971.g.
 • Najmanje sarajevsko groblje na Zmajevcu sa grobovima dva austrougarska vojnika poginulim 1878.g.
 • Park šuma ‘Sedrenik’ sa rasadnikom i izletištem “Kamenjara” (površine 200, 73 ha)
 • Mala šumica – arboretum na Pašinom brdu, podignuta 1936.g., spomenik vrtne arhitekture i oblikovane prirode
 • Velika kula na Pašinom brdu, austrougarska fortifikaciona utvrda, izgrađena početkom XX stoljeća
 • Seosko naselje Barice (površine 169, 66 ha), omiljeno izletište Sarajlija
 • Spomen-ploče svim šehitima i poginulim borcima MZ “Sedrenik”, podignute 2004.g. na zidu apoteke “Sedrenik”
 • Spomen-ploča Bojadži Amini, Mirzi i dr., poginuloj djeci u igri na Sedreniku 9.6.1992.g.
 • Špicasta stijena, sa ostacima agresorskih snajperskih gnijezda i tranšea iz perioda 1992.-95, sportsko penjalište kluba “No comment”

   

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
18
Jul

Dogovorena saradnja Općine i Službe za zapošljavanje KS

Poticaji u oblasti starih zanata, Start up biznisa za mlade, te poljoprivrede a s ciljem o...

18
Jul

Predsjedavajući Općinskog vijeća posjetio Narodnu kuhinju Stari Grad

Predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Samir Muhić sastao se danas sa Zilhom Šet...