Savjet mjesne zajednice

DERVIŠ MAHMUTOVIĆ

Predsjednik savjeta

ALMA OMEROVIĆ

Član savjeta

NERMINA POPARA

Član savjeta

NEDIM HERENDA

Član savjeta

ZORAN BAGOJE

Član savjeta

Posljednje vijesti

Vidi sve
06
Jul

Općina Mamak Ankara – Atatürkova administrativna prijestonica Turske

Stari Grad i Mamak pobratimske općine od 2013. godine – Općina Mamak ima skoro 700.000...

06
Jul

Bračne čestitke općinskom vijećniku Seidu Škaljiću

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, kao i općinska administracija, upućuje isk...