Znamenitosti

Značajni objekti i institucije:

 

  • Aškenaska sinagoga i ujedno Jevrejska općina
  • At mejdan  sa muzičkim paviljonom
  • Arheološka iskopina "Bakar babina džamija"
  • Zgrada Ministarstva odbrane na Bistriku
  • Mješovito srednja poljoprivredno-veterinarska i prehrambena škola
  • Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”
     

Posljednje vijesti

Vidi sve
06
Jul

Općina Mamak Ankara – Atatürkova administrativna prijestonica Turske

Stari Grad i Mamak pobratimske općine od 2013. godine – Općina Mamak ima skoro 700.000...

06
Jul

Bračne čestitke općinskom vijećniku Seidu Škaljiću

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, kao i općinska administracija, upućuje isk...