Znamenitosti

Značajni objekti i institucije:

 

Naziv

Adresa

Muzej Sarajeva-Brusa bezistan

Bravadžiluk bb

Muzej Sarajeva

Zelenih Beretki

Muzej Sarajeva /Despića kuća/

Despića 2

Muzej književnosti

S.Milutinovića Sarajlije 7

Jevrejski muzej

Velika Avlija bb

Galerija Novi hram

M.M.Bašeskije 38

Galerija Mak

S.Milutinovića Sarajlije 7

Galerija SPKD „Prosvjeta“

S.Milutinovića Sarajlije 7

Vijećnica

O.Kulina Bana 42

Begova džamija

Sarači

Sahat kula

Sarači

Ferhadija džamija

Ferhadija

Čekrćijina džamija

Telali

Čaršijska džamija

Trg Baščaršija

Gazi Husref Begov bezistan

Ferhadija

Sebilj

Trg Baščaršija

Bošnjački institut

M.M.Bašeskije

Turski kulturni centar

M.M.Bašeskije

Katedrala

F.G.Martića

Stara Pravoslavna crkva

M.M.Bašeskije

Hotel „Astra“

Z.Beretki 9

Hotel „Astra Garni“

Kundurdžiluk 2

Hotel „Europa Garni“

V.Skarića 3

Hotel „Central“

Čumurija 8

Unicredit banka

Zelenih Beretki 24

Procredit banka

S.H.Muvekita 1

Hypo banka

Zelenih Beretki 11

Wolksbank

Štrosmajerova 3

Turkish Ziraat Banka

Ferhadija 27

Turkish Ziraat banka

Štrosmajerova 10

Raiffeisen banka

Štrosmajerova 10

Ambasada Slovenije

Bentbaša 7

Ambasada Kraljevine Švedske

Ferhadija 18

Ambasada Norveške

Ferhadija

Muzej Sevdaha

Halaći

Medresa

Sarači 33

Posljednje vijesti

Vidi sve
01
Dec

Obavijest o provođenju ankete o godišnjem istraživanju farmi 2022 - GIF

Obavještavamo građane da će Federalni Zavod za statistiku Sarajevo......

01
Dec

Obavijest građanima zbog čega još nije realizovan projekat uvođenja rasvjete u tunel Vratnik

Uvođenje rasvjete u tunel Vratnik jedan je od projekata planiranih programom rada općins...