Komisije

MANDATNO-ETIČKA KOMISIJA

 • SAID KATICA - predsjednik
 • SEJFO ŠEHOVIĆ
 • AMRA SOFTIĆ
 • SRĐAN SIMONOVIĆ
 • MUAMER MEKIĆ
 • SANEL DRAGOLOVČANIN
 • VEDRAN DODIK

KOMISIJA ZA PROPISE I STATUT

 • EMIR SALIHOVIĆ predsjednik
 • DADO STOJNIĆ
 • KANITA TALIĆ
 • ANESA FAZLINOVIĆ
 • FAHRUDIN LOŠIĆ
 • EDIN LEPENICA
 • ŽELJKO LER
 • JASMINA MRŠO
 • KANITA DIZDAREVIĆ

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

 • ANISA BAŠOVIĆ -predsjednica
 • SALIH IŠERIĆ
 • AMAR TRBOVIĆ
 • SANEL DRAGOLOVČANIN
 • JASMINA MRŠO
 • MENSUD PEKMEZ
 • ALMA JAŠAREVIĆ 
 • MINELA ALIĆ 
 • EKREM KALJANAC 

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUDŽET

 • ADNAN TALIĆ - predsjednik
 • HIDAJETA KALEM
 • TARIK JAŽIĆ
 • VEDRAN GREBO
 • ZIJAD SOFTIĆ
 • HALADIN SALIHOVIĆ
 • JASMIN SKORUPAN
 • JUSUF ĆOSOVIĆ
 • DENIS STOJNIĆ
 • FERID MUŠIĆ

KOMISIJA ZA PITANJA BORACA I ŽRTAVA RATA

 • SAMIR MUHIĆ – predsjednik
 • SUAD MUZUROVIĆ
 • LULZIM NURIDINI
 • SAMIR MUHIĆ
 • SUAD KATICA
 • IBRAHIM MAŠIĆ
 • HASAN HADŽIALIĆ
 • EMIR ĆURT
 • ADMIR STAMBOL

KOMISIJA ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

 • DENIS STOJNIĆ –predsjednik
 • AMILA OLOVČIĆ – VRAŽALICA
 • FARUK REDŽIĆ
 • ALMA MAGODA
 • ADISA ŠTRBO
 • ALIJA HODŽIĆ
 • KENAN TORLAK
 • ADLA KUPUSOVIĆ
 • DŽEVAT ĆUTUNA
 • SAMIR CIKOTIĆ
 • BOJAN KISIN

KOMISIJA ZA POSLOVNE PROSTORE

 • ALMEDIN MILADIN predsjednik
 • SEJFO ŠEHOVIĆ
 • ADNAN JUSIĆ
 • KENAN DŽAFEROVIĆ
 • SAMED SPILJAK
 • DADO STOJNIĆ
 • AMAR TRBOVIĆ
 • JASMIN SKORUPAN
 • KENAN SARAČEVIĆ
 • HALIMA LIVNJAK
 • ELMEDIN BRANKOVIĆ

KOMISIJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, ZANATSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU

 • TARIK JAŽIĆ - predsjednik
 • ADI ZAHIRAGIĆ
 • SAID KATICA
 • EDIN ŠOPOVIĆ
 • ADNA BEČIĆ
 • DAJANA ŽIGIĆ
 • TARIK ČENGIĆ

KOMISIJA ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU

 • AMER OSMANAGIĆ - predsjednik
 • HILMIJA ARNAUTOVIĆ
 • AMEL HADŽIĆ
 • BERIN DELALIĆ
 • ALDIJANA KULIN
 • NAIDA EFENDIĆ

KOMISIJA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I  KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE

 • FERID MUŠIĆ - predsjednik
 • MAJA BJELAN – KARIČIĆ
 • AMINA ŽOLJIĆ KUČUKALIĆ
 • NEIRA KARAMAN
 • FAHRUDIN KUČUK
 • ISMET OVČINA
 • ARAS KURBEGOVIĆ
 • SABAHETA LUGUŠIĆ
 • RUSMIR POTUROVIĆ
 • EMINA MUJAN
 • ARIJANA HADŽIOMEROVIĆ
 • HARIS KARAHMET

KOMISIJA ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT

 • ADIS SALAN – predsjednik
 • ELMEDIN BRANKOVIĆ
 • HARIS TAFORLI
 • ELMA KARADŽA
 • VEDAD DELJKOVIĆ
 • MUSTAFA TUROHAN
 • HUSEIN ČENGIĆ
 • IRMA DŽANANOVIĆ a
 • SELVIRA VILIĆ

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I ŽALBE

 • HARIS ZAHIRAGIĆ – predsjednik
 • SAMIR ČELIK
 • IRFAN ŠEHOVIĆ
 • AMAR LAČEVIĆ
 • HARUN ČEHAJIĆ
 • MINELA ALIĆ
 • FAHRUDIN KORAĆ
 • SAMIR ISAKOVIĆ
 • ALEM ĆESIR

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 • NEJLA JAHIĆ - predsjednica
 • VEDAD SELIMBEGOVIĆ
 • MELIHA ZULOVIĆ
 • ADNA MEHMEDAGIĆ
 • ALMA ŠEGIĆ
 • KENAN HUSIĆ
 • EMINA TORIĆ
 • SELMA SELIMOVIĆ
 • SANIN ĆUTAHIJA

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

 • ALEM ĆESIR - predsjednik
 • AZRA KURTAGIĆ
 • NEDIM PINJO
 • JASMIN PARLA
 • AMINA KANTARIJA
 • OSMAN SUŠIĆ
 • JASMINA OBHODŽAŠ
 • LAMIJA MRŠO
 • VIRDŽINA ŽUBI

KOMISIJA ZA PITANJA PENZIONERA I PENZIONERSKI STANDARD

 • FATIMA ĆOROVIĆ – predsjednica
 • FIKRETA GLOGIĆ
 • AHMET MAŠIĆ
 • SUAD PECAR
 • VAHID SELIMOVIĆ
 • NAMKA MULAHASANOVIĆ
 • VEDAD SOKOLOVIĆ

KOMISIJA ZA ODNOSE I SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 • TARIK DAUTOVIĆ – predsjednik
 • HIKMET ŠLAKI
 • NERMANA HASANOVIĆ
 • NEDŽAD KURTO
 • ERMINA BALOGIĆ
 • FARIS KOBILJAK
 • LANA LONČAREVIĆ
 • BEKIR BUŠATLIĆ

KOMISIJA ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMA

 • SAMIR MUHIĆ– predsjednik
 • MUAMER MEKIĆ
 • ALDIJANA KULIN
 • ZERIN REDŽEPOVIĆ
 • ALMA JAŠAREVIĆ
 • NEDIM LONDRC
 • SEID ŠKALJIĆ
 • JASMINA KALJANAC
 • MIRALEM SARIJA
 • ERMINA BALAGIĆ
 • MIHRUDIN KADRIĆ

Posljednje vijesti

Vidi sve
28
Mar

Stari Grad: Naređeno hitno uklanjanje ugostiteljskog inventara sa javnih površina zbog okupljanja nesavjesnih građana

Općina Stari Grad Sarajevo poziva vlasnike ugostiteljskih objekata da odmah, bez odlaganj...

27
Mar

Policija izvršila kontrolu lokacija boravka migranata u Starom Gradu: Zatečenih 116 migranata prevezeni u “Ušivak”

Prema nalogu komandanta Općinskog štaba CZ-a, načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, Prv...