Komisije

MANDATNO-ETIČKA KOMISIJA

 • SAID KATICA - predsjednik
 • SEJFO ŠEHOVIĆ
 • AMRA SOFTIĆ
 • SRĐAN SIMONOVIĆ
 • MUAMER MEKIĆ
 • SANEL DRAGOLOVČANIN
 • VEDRAN DODIK

KOMISIJA ZA PROPISE I STATUT

 • EMIR SALIHOVIĆ predsjednik
 • DADO STOJNIĆ
 • MUHAMED POTOGIJA
 • MIRELA MILER
 • ADNAN DŽEMIDŽIĆ
 • EDIN LEPENICA
 • ŽELJKO LER
 • MERIMA MUJANOVIĆ
 • KANITA DIZDAREVIĆ

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

 • ANISA BAŠOVIĆ -predsjednica
 • SALIH IŠERIĆ
 • AMAR TRBOVIĆ
 • SANEL DRAGOLOVČANIN
 • VIBOR HANDŽIĆ (NS)
 • AMRA JUNUZOVIĆ KALJIĆ
 • ALMA JAŠAREVIĆ (SSG)
 • MINELA ALIĆ (SBB)
 • EKREM KALJANAC (GS)

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUDŽET

 • ADNAN TALIĆ - predsjednik
 • BORJANA STAJIĆ
 • TARIK JAŽIĆ
 • JASMINA MRŠO
 • ASIM MEDIĆ
 • HALADIN SALIHOVIĆ
 • JASMIN SKORUPAN
 • AMRUDIN DŽANOVIĆ
 • DENIS STOJNIĆ
 • FERID MUŠIĆ

KOMISIJA ZA PITANJA BORACA I ŽRTAVA RATA

 • SAMIR MUHIĆ – predsjednik
 • SUAD MUZUROVIĆ
 • LULZIM NURIDINI
 • MENSUD PEKMEZ
 • SUAD KATICA
 • IBRAHIM MAŠIĆ
 • HASAN HADŽIALIĆ
 • EMIR ĆURT
 • ZIJAD SOFTIĆ

KOMISIJA ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

 • DENIS STOJNIĆ –predsjednik
 • AMILA OLOVČIĆ – VRAŽALICA
 • FARUK REDŽIĆ
 • ALMA MAGODA
 • ADISA ŠTRBO
 • ALIJA HODŽIĆ
 • KENAN TORLAK
 • ZLATAN LJUHAR
 • DŽEVAT ĆUTUNA
 • MUBERA TARAHIJA – TAHIROVIĆ
 • BOJAN KISIN

KOMISIJA ZA POSLOVNE PROSTORE

 • ALMEDIN MILADIN predsjednik
 • SEJFO ŠEHOVIĆ
 • ADNAN JUSIĆ
 • KENAN DŽAFEROVIĆ
 • SAMED SPILJAK
 • DADO STOJNIĆ
 • AMAR TRBOVIĆ
 • JASMIN SKORUPAN
 • JASMINAK BERI
 • HALIMA LIVNJAK
 • NIHAD HRUSTEMOVIĆ

KOMISIJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, ZANATSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU

 • VEDRAN GREBO –predsjednik
 • ADI ZAHIRAGIĆ
 • SAID KATICA
 • EDIN ŠOPOVIĆ
 • ADNA BEČIĆ
 • DAJANA ŽIGIĆ
 • TARIK ČENGIĆ

KOMISIJA ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU

 • AMRA JUNUZOVIĆ - KALJIĆ
 • HILMIJA ARNAUTOVIĆ
 • AMEL HADŽIĆ
 • BERIN DELALIĆ
 • ALDIJANA KULIN
 • NAIDA EFENDIĆ

KOMISIJA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I  KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE

FERID MUŠIĆ

MAJA BJELAN – KARIČIĆ

BELMA BEŠIREVIĆ

NEIRA KARAMAN

FAHRUDIN KUČUK

ISMET OVČINA

ARAS KURBEGOVIĆ

MERIMA MEKIĆ

VILDAN BABIĆ

EMINA MUJAN

ARIJANA HADŽIOMEROVIĆ

HARIS KARAHMET

KOMISIJA ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT

ADIS SALAN – predsjednik

ELMEDIN BRANKOVIĆ

HARIS TAFORLI

ELMA KARADŽA

VEDAD DELJKOVIĆ

JUSUF ĆOSOVIĆ

HUSEIN ČENGIĆ

IRMA DŽANANOVIĆ a

SELVIRA VILIĆ

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I ŽALBE

HARIS ZAHIRAGIĆ – predsjednik

SAMIR ČELIK

IRFAN ŠEHOVIĆ

SENIHA DŽANANOVIĆ-SADOVIĆ

AIDA ROŠIĆ

ALDIJANA LIGATA

FAHRUDIN KORAĆ

SAMIR ISAKOVIĆ

ALEM ĆESIR

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

EDINA ČOMOR - predsjednik

DINO NIKŠIĆ

DŽEJNA DRUŠKIĆ

ADNA MEHMEDAGIĆ

ALMA ŠEGIĆ

KENAN HUSIĆ

EMINA TORIĆ

SELMA SELIMOVIĆ

SANIN ĆUTAHIJA

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

ALEM ĆESIR - predsjednik

AZRA KURTAGIĆ

NEDIM PINJO

JASMIN PARLA

AMINA KANTARIJA

OSMAN SUŠIĆ

DIJANA SIMIT – BURZIĆ

ADLA KUPUSOVIĆ

VIRDŽINA ŽUBI

KOMISIJA ZA PITANJA PENZIONERA I PENZIONERSKI STANDARD

FATIMA ĆOROVIĆ – predsjednica

FIKRETA GLOGIĆ

AHMET MAŠIĆ

EDIN RAŠIĆ

VAHID SELIMOVIĆ

NAMKA MULAHASANOVIĆ

VEDAD SOKOLOVIĆ

KOMISIJA ZA ODNOSE I SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

TARIK DAUTOVIĆ – predsjednik

ISMIR MUJEZIN

NERMANA HASANOVIĆ

NEDŽAD KURTO

ALEN SKALONJIĆ

FARIS KOBILJAK

LANA LONČAREVIĆ

Posljednje vijesti

Vidi sve
17
Nov

Predstavljamo znamenitosti i kulturno-historijske spomenike u Starom Gradu

Ovog petka predstavljamo vam Stari jevrejski hram......

17
Nov

Načelnik Hadžibajrić primio gradonačelnika Abdulaha Skaku i Ensara Berbera: Na proljeće Galerija Mersada Berbera u Starom Gradu

Općina Stari Grad kontinuirano podržava projekte iz oblasti kulture i tradicije, dajući...