Komisije

MANDATNO-ETIČKA KOMISIJA

 • SAID KATICA - predsjednik
 • SEJFO ŠEHOVIĆ
 • AMRA SOFTIĆ
 • SRĐAN SIMONOVIĆ
 • MUAMER MEKIĆ
 • SANEL DRAGOLOVČANIN
 • VEDRAN DODIK

KOMISIJA ZA PROPISE I STATUT

 • EMIR SALIHOVIĆ predsjednik
 • DADO STOJNIĆ
 • MUHAMED POTOGIJA
 • MIRELA MILER
 • ADNAN DŽEMIDŽIĆ
 • EDIN LEPENICA
 • ŽELJKO LER
 • MERIMA MUJANOVIĆ
 • KANITA DIZDAREVIĆ

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

 • ANISA BAŠOVIĆ -predsjednica
 • SALIH IŠERIĆ
 • AMAR TRBOVIĆ
 • SANEL DRAGOLOVČANIN
 • VIBOR HANDŽIĆ (NS)
 • AMRA JUNUZOVIĆ KALJIĆ
 • ALMA JAŠAREVIĆ (SSG)
 • MINELA ALIĆ (SBB)
 • EKREM KALJANAC (GS)

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUDŽET

 • ADNAN TALIĆ - predsjednik
 • BORJANA STAJIĆ
 • TARIK JAŽIĆ
 • JASMINA MRŠO
 • ASIM MEDIĆ
 • HALADIN SALIHOVIĆ
 • JASMIN SKORUPAN
 • AMRUDIN DŽANOVIĆ
 • DENIS STOJNIĆ
 • FERID MUŠIĆ

KOMISIJA ZA PITANJA BORACA I ŽRTAVA RATA

 • SAMIR MUHIĆ – predsjednik
 • SUAD MUZUROVIĆ
 • LULZIM NURIDINI
 • MENSUD PEKMEZ
 • SUAD KATICA
 • IBRAHIM MAŠIĆ
 • HASAN HADŽIALIĆ
 • EMIR ĆURT
 • ZIJAD SOFTIĆ

KOMISIJA ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

 • DENIS STOJNIĆ –predsjednik
 • AMILA OLOVČIĆ – VRAŽALICA
 • FARUK REDŽIĆ
 • ALMA MAGODA
 • ADISA ŠTRBO
 • ALIJA HODŽIĆ
 • KENAN TORLAK
 • ZLATAN LJUHAR
 • DŽEVAT ĆUTUNA
 • MUBERA TARAHIJA – TAHIROVIĆ
 • BOJAN KISIN

KOMISIJA ZA POSLOVNE PROSTORE

 • ALMEDIN MILADIN predsjednik
 • SEJFO ŠEHOVIĆ
 • ADNAN JUSIĆ
 • KENAN DŽAFEROVIĆ
 • SAMED SPILJAK
 • DADO STOJNIĆ
 • AMAR TRBOVIĆ
 • JASMIN SKORUPAN
 • JASMINAK BERI
 • HALIMA LIVNJAK
 • NIHAD HRUSTEMOVIĆ

KOMISIJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, ZANATSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU

 • VEDRAN GREBO –predsjednik
 • ADI ZAHIRAGIĆ
 • SAID KATICA
 • EDIN ŠOPOVIĆ
 • ADNA BEČIĆ
 • DAJANA ŽIGIĆ
 • TARIK ČENGIĆ

KOMISIJA ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU

 • AMRA JUNUZOVIĆ - KALJIĆ
 • HILMIJA ARNAUTOVIĆ
 • AMEL HADŽIĆ
 • BERIN DELALIĆ
 • ALDIJANA KULIN
 • NAIDA EFENDIĆ

KOMISIJA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I  KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE

FERID MUŠIĆ

MAJA BJELAN – KARIČIĆ

BELMA BEŠIREVIĆ

NEIRA KARAMAN

FAHRUDIN KUČUK

ISMET OVČINA

ARAS KURBEGOVIĆ

MERIMA MEKIĆ

VILDAN BABIĆ

EMINA MUJAN

ARIJANA HADŽIOMEROVIĆ

HARIS KARAHMET

KOMISIJA ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT

ADIS SALAN – predsjednik

ELMEDIN BRANKOVIĆ

HARIS TAFORLI

ELMA KARADŽA

VEDAD DELJKOVIĆ

JUSUF ĆOSOVIĆ

HUSEIN ČENGIĆ

IRMA DŽANANOVIĆ a

SELVIRA VILIĆ

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I ŽALBE

HARIS ZAHIRAGIĆ – predsjednik

SAMIR ČELIK

IRFAN ŠEHOVIĆ

SENIHA DŽANANOVIĆ-SADOVIĆ

AIDA ROŠIĆ

ALDIJANA LIGATA

FAHRUDIN KORAĆ

SAMIR ISAKOVIĆ

ALEM ĆESIR

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

EDINA ČOMOR - predsjednik

DINO NIKŠIĆ

DŽEJNA DRUŠKIĆ

ADNA MEHMEDAGIĆ

ALMA ŠEGIĆ

KENAN HUSIĆ

EMINA TORIĆ

SELMA SELIMOVIĆ

SANIN ĆUTAHIJA

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

ALEM ĆESIR - predsjednik

AZRA KURTAGIĆ

NEDIM PINJO

JASMIN PARLA

AMINA KANTARIJA

OSMAN SUŠIĆ

DIJANA SIMIT – BURZIĆ

ADLA KUPUSOVIĆ

VIRDŽINA ŽUBI

KOMISIJA ZA PITANJA PENZIONERA I PENZIONERSKI STANDARD

FATIMA ĆOROVIĆ – predsjednica

FIKRETA GLOGIĆ

AHMET MAŠIĆ

EDIN RAŠIĆ

VAHID SELIMOVIĆ

NAMKA MULAHASANOVIĆ

VEDAD SOKOLOVIĆ

KOMISIJA ZA ODNOSE I SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

TARIK DAUTOVIĆ – predsjednik

ISMIR MUJEZIN

NERMANA HASANOVIĆ

NEDŽAD KURTO

ALEN SKALONJIĆ

FARIS KOBILJAK

LANA LONČAREVIĆ

Posljednje vijesti

Vidi sve
18
Oct

Odobreno 13,4 miliona KM kredita za četiri velika projekta

Općini Stari Grad Sarajevo odobren je kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 30 mi...

18
Oct

Izgrađen potporni zid u ulici Jarčedoli

Završeni su radovi izgradnje novog armirano-betonskog potpornog zida u ulici Jarčedoli k...