Komisije

MANDATNO-ETIČKA KOMISIJA

 • SAID KATICA - predsjednik
 • SEJFO ŠEHOVIĆ
 • AMRA SOFTIĆ
 • SRĐAN SIMONOVIĆ
 • MUAMER MEKIĆ
 • SANEL DRAGOLOVČANIN
 • VEDRAN DODIK

KOMISIJA ZA PROPISE I STATUT

 • EMIR SALIHOVIĆ predsjednik
 • DADO STOJNIĆ
 • KANITA TALIĆ
 • MAJDA NALIĆ
 • FAHRUDIN LOŠIĆ
 • EDIN LEPENICA
 • ŽELJKO LER
 • JASMINA MRŠO
 • KANITA DIZDAREVIĆ

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

 • ANISA BAŠOVIĆ -predsjednica
 • SALIH IŠERIĆ
 • AMAR TRBOVIĆ
 • SANEL DRAGOLOVČANIN
 • JASMINA MRŠO
 • MENSUD PEKMEZ
 • ALMA JAŠAREVIĆ 
 • MINELA ALIĆ 
 • EKREM KALJANAC 

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUDŽET

 • ADNAN TALIĆ - predsjednik
 • HIDAJETA KALEM
 • TARIK JAŽIĆ
 • VEDRAN GREBO
 • ZIJAD SOFTIĆ
 • HALADIN SALIHOVIĆ
 • JASMIN SKORUPAN
 • JUSUF ĆOSOVIĆ
 • DENIS STOJNIĆ
 • FERID MUŠIĆ

KOMISIJA ZA PITANJA BORACA I ŽRTAVA RATA

 • SAMIR MUHIĆ – predsjednik
 • SUAD MUZUROVIĆ
 • LULZIM NURIDINI
 • SAMIR MUHIĆ
 • SUAD KATICA
 • IBRAHIM MAŠIĆ
 • HASAN HADŽIALIĆ
 • EMIR ĆURT
 • ADMIR STAMBOL

KOMISIJA ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

 • DENIS STOJNIĆ –predsjednik
 • AMILA OLOVČIĆ – VRAŽALICA
 • FARUK REDŽIĆ
 • ALMA MAGODA
 • ADISA ŠTRBO
 • ALIJA HODŽIĆ
 • KENAN TORLAK
 • ADLA KUPUSOVIĆ
 • DŽEVAT ĆUTUNA
 • SAMIR CIKOTIĆ
 • BOJAN KISIN

KOMISIJA ZA POSLOVNE PROSTORE

 • ALMEDIN MILADIN predsjednik
 • SEJFO ŠEHOVIĆ
 • MUAMER MEKIĆ
 • KENAN DŽAFEROVIĆ
 • SAMED SPILJAK
 • DADO STOJNIĆ
 • AMAR TRBOVIĆ
 • JASMIN SKORUPAN
 • NERMIN DŽINO
 • HALIMA LIVNJAK
 • ELMEDIN BRANKOVIĆ

KOMISIJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, ZANATSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU

 • TARIK JAŽIĆ - predsjednik
 • ADI ZAHIRAGIĆ
 • SAID KATICA
 • EDIN ŠOPOVIĆ
 • ADNA BEČIĆ
 • DAJANA ŽIGIĆ
 • TARIK ČENGIĆ

KOMISIJA ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU

 • AMER OSMANAGIĆ - predsjednik
 • HILMIJA ARNAUTOVIĆ
 • AMEL HADŽIĆ
 • BERIN DELALIĆ
 • ALDIJANA KULIN
 • NAIDA EFENDIĆ

KOMISIJA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I  KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE

 • FERID MUŠIĆ - predsjednik
 • MAJA BJELAN – KARIČIĆ
 • AMINA ŽOLJIĆ KUČUKALIĆ
 • NEIRA KARAMAN
 • FAHRUDIN KUČUK
 • ISMET OVČINA
 • ARAS KURBEGOVIĆ
 • SABAHETA LUGUŠIĆ
 • NERVIN DACIĆ
 • EMINA MUJAN
 • ARIJANA HADŽIOMEROVIĆ
 • HARIS KARAHMET

KOMISIJA ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT

 • ADIS SALAN – predsjednik
 • ELMEDIN BRANKOVIĆ
 • HARIS TAFORLI
 • ELMA KARADŽA
 • VEDAD DELJKOVIĆ
 • MUSTAFA TUROHAN
 • HUSEIN ČENGIĆ
 • IRMA DŽANANOVIĆ a
 • SELVIRA VILIĆ

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I ŽALBE

 • HARIS ZAHIRAGIĆ – predsjednik
 • SAMIR ČELIK
 • IRFAN ŠEHOVIĆ
 • AMAR LAČEVIĆ
 • EMIR KOSOVAC
 • MINELA ALIĆ
 • FAHRUDIN KORAĆ
 • SAMIR ISAKOVIĆ
 • ALEM ĆESIR

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 • NEJLA JAHIĆ - predsjednica
 • VEDAD SELIMBEGOVIĆ
 • MELIHA ZULOVIĆ
 • ADNA MEHMEDAGIĆ
 • ALMA ŠEGIĆ
 • KENAN HUSIĆ
 • EMINA TORIĆ
 • SELMA SELIMOVIĆ
 • SANIN ĆUTAHIJA

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

 • ALEM ĆESIR - predsjednik
 • AZRA KURTAGIĆ
 • NEDIM PINJO
 • JASMIN PARLA
 • AMINA KANTARIJA
 • OSMAN SUŠIĆ
 • LEJLA MUDŽELET
 • LAMIJA MRŠO
 • VIRDŽINA ŽUBI

KOMISIJA ZA PITANJA PENZIONERA I PENZIONERSKI STANDARD

 • FATIMA ĆOROVIĆ – predsjednica
 • FIKRETA GLOGIĆ
 • AHMET MAŠIĆ
 • MEHO JANJOŠ
 • VAHID SELIMOVIĆ
 • NAMKA MULAHASANOVIĆ
 • VEDAD SOKOLOVIĆ

KOMISIJA ZA ODNOSE I SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 • TARIK DAUTOVIĆ – predsjednik
 • AMRA MEHIĆ
 • NERMANA HASANOVIĆ
 • NEDŽAD KURTO
 • ERMINA BALOGIĆ
 • FARIS KOBILJAK
 • LANA LONČAREVIĆ
 • BEKIR BUŠATLIĆ

KOMISIJA ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMA

 • SAMIR MUHIĆ– predsjednik
 • IRFAN VATRIĆ
 • ALDIJANA KULIN
 • ZERIN REDŽEPOVIĆ
 • ALMA JAŠAREVIĆ
 • NEDIM LONDRC
 • SEID ŠKALJIĆ
 • JASMINA KALJANAC
 • MIRALEM SARIJA
 • ERMINA BALAGIĆ
 • MIHRUDIN KADRIĆ

Posljednje vijesti

Vidi sve
27
Oct

Reakcija na saopćenje za javnost OO SDA Stari Grad

Reakciju upućuju državni službenici koji su od početka uključeni u projekat izgradnje...

27
Oct

Obavještenje ovjerenim političkim subjektima za lokalne izbore 2020. godine

Općinska izborna komisija Stari Grad Sarajevo obavještava ovjerene političke subjekte z...