Pitanja i odgovori

Kako ostvariti prava iz oblasti boračko- invalidske i socijalne zaštite i koja su to prava?

Podnošenjem zahtjeva nadležnoj Službi Općine Stari Grad odnosno službi za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica , boračka populacija, (porodice šehida i poginulih boraca, RVI, demobilisani borci, članovi porodica svih kategorija boračke populacije, civilne žrtve rata) mogu ostvariti određena prava koja su Zakonom utvrđena. Zahtjev se može preuzeti u prizemlju zgrade Općine Stari Grad u šalter sali, šalter br. 5. U zahtjevu je navedena potrebna dokumentacija za ostvarivanje određenog prava.

Pitanja po pravu na oslobađanje plaćanja rente i naknade za uređenje
građevinskog zemljišta i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgrađenih bez odobrenja i građevina privremenog karaktera?

Pravo na oslobađanje plaćanja rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta i posebne naknade u procesu legalizacije objekta bez odobrenja i građevina privremenog karaktera ima boračka populacija uz podnošenja zahtjeva na kojem je navedena potrebna dokumentacija za rješavanje istog. Zahtjev se preuzima u Službi za boračko-invalidsku,socijalnu i zdravstvenu zaštitu,izbjegla i raseljena lica Općine Stari Grad.

Koja je potrebna dokumentacija i kako doći do urbanističke saglasnosti i građevne dozvole i koliko traje sam postupak rješavanja?

Uz zahtjev za regulisanje urbanističke saglasnosti potrebno je priložiti

 

  • ZK izvadak (ne stariji od 6 mjeseci),
  • izvod iz katastarskog plana,
  • idejni projekat, idejno rješenje, programska skica.

Nakon dobivene urbanističke saglasnosti podnosi se zahtjev službi za urbanizam i stambene poslove (oblast urbanizma) za izdavanje odobrenja za građenje. Urbanistička saglasnost se donosi u roku od 30 dana podnošenja zahtjeva, a najkasnije u roku od 60 dana.

Kako rješiti imovinsko pravne odnose na zemljištu i ko je nadležan
za isto?

Obrasci odnosno zahtjevi za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu mogu se preuzeti u šalter Sali Općine Stari Grad šalter br. 7. Uz zahtjev je potrebno priložiti ZK izvadak i kopiju katastarskog plana.
Zahtjev se može preuzeti u prizemlju Općine Stari Grad u šalter sali, šalter br.7 i na internet sajtu http://www.starigrad-sarajevo.ba/uprava/imovinska/imovinska_u.htm 

Koja je procedura i ko je nadležan za promjenu i ispravku ličnih podataka u matičnim knjigama i koja je potrebna dokumentacija za ispravku istog?

Podnošenjem zahtjeva za ispravku i promjenu ličnih podataka nadležna je policijska uprava na čijem se području vodi matična knjiga u kojoj treba izvršiti ispravku ili dopunu podataka.

Kako izvršiti ovjeru dokumenta i legalizovati potpis ako stranka nije u stanju doći zbog bolesti ili starosti?

Vrši se na terenu odnosno na adresi podnosioca zahtjeva. Četvrtkom se izlazi na teren, a zahtjev se podnosi u prizemlju Općine Stari Grad pored šalter sale u kancelariji upravne pomoći.

Pitanje rješavanja alternativnog smještaja i koja je potrebna dokumentacija?

Zahtjev se može preuzeti u nadležnoj Službi za urbanizam i stambena pitanja ( oblast stambena ) u kojem su navedeni svi potrebni dokumenti za rješavanje istog. Pravo na alternativni smještaj imaju određene kategorije lica,odnosno lica koja u skladu sa primjenom imovinskog zakona moraju napustiti tuđu imovinu,a nemaju mogučnosti iznalaženja drugog smještaja.

Kako se i nakoji način postavlja staratelj osobi ?

Centar za socijalni rad imenuje staratelja Rješenjem. Organ starateljstva, poslove starateljstva vrši putem imenovanog staratelja ili neposredno putem stručnih osoba.

Da li se može izvršiti legalizacija potpisa u Općini na aktima / ugovori, punomoći,  izjave itd./ čiji je predmet pravnog posla, prijenos ili sticanje prava vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama?


Ne može, član 73. stav 1. tačka 4. propisuje obavezu, notarsku obradu takvih isprava.

Kako se vrši ovjera dokumenta na stranom jeziku?

Ako službeno lice koje vrši ovjeru ne razumije jezik na kojem je isprava napisana odredit će da Sudski tumač izvrši upoređivanje prepisa sa izvornom ispravom ili sa prepisom izvorne isprave.
 

Kako izvršiti pretvaranje stambenog u poslovni prostor?

Podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi odnosno Službi za urbanizam i stambene poslove,kako bi se promjenila namjena i dobila urbanistička saglasnost.Zahtjev se može preuzeti u šalter Sali Općine Stari Grad šalter br.7.

Kako ostvariti novčanu pomoć po osnovu bolesti?

Zahtjev za novčanu pomoć po osnovu bolesti podnosi se Centru za socijalni rad na čije području osoba ima prebivalište.

Ko je nadležan upisati staž u radnu knjižicu na osnovu učešća u Armiji BiH iz perioda 1992-1995god.?
 

Upis staža na osnovu učešća u Armiji BiH iz perioda 1992-1995 god. vrši Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

Koji je organ nadležan za pokretanje ostavinskog postupka?

Ostavinski postupak se pokreče po službenoj dužnosti čim Sud sazna da je neko lice umrlo ili proglašeno umrlim.Organ nadležan za matične knjige dužan je da u roku od 15 dana o izvršenom upisu dostavi ostavinskom Sudu smrtovnicu za umrlog.  


 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
18
Oct

Tamponiranje ulice Hladivode

U toku je zasipanje tamponskog sloja, valjanje terena i postavljanje ivičnjaka u ulici Hl...

18
Oct

Osnovci sa Hrida i Mošćanice dijele prvo mjesto

Nakon 4. odigranog kola Fudbalske lige osnovaca Starog Grada na prvom mjestu se nalaze eki...