Elektronski formulari

Služba kabineta Općinskog načelnika

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Služba za urbanizam

Služba za investicije i komunalne poslove

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove

Služba za privredu

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA

 

SOCIJALNA ZAŠTITA 

Služba za obrazovanje, kulturu, sport

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
10
Aug

Načelnik Hadžibajrić u razgovoru s građanima i privrednicima: Poštujte mjere, zaštitite sebe i druge

Načelnik Općine Stari Grad mr Ibrahim Hadžibajrić obišao je danas ulice uže starogra...

10
Aug

Potpuno je sanirana ulica Hasana Kaimije uključujući i novu vodovodnu mrežu

U općini Stari Grad okončan je veliki projekat sanacije kompletne ulice Hasana Kaimije d...