Mjesne zajednice

 

Sekretar: Jasna Podrug
Adresa: Sedrenik 16 B
Telefon: 033 532 432
E-mail:
mz.sedrenik@starigrad.ba
Sekretar:  Selman Kadić
Adresa: Toka bb
Telefon: 033 538
E-mail:
mz.tokadzeka@starigrad.ba
Sekretar: Samir Osmanagić
Adresa: Safvetbega Bašagića 84
Telefon: 033 532 703, Fax: 033 533 834
E-mail:
mz.medrese@starigrad.ba
Sekretar: Nedim Spahić
Adresa: Obala Kulina Bana 38
Telefon: 033 533
E-Mail:
mz.bascarsija@starigrad.ba
Sekretar: Husein Holjan
Adresa : Za Beglukom br. 65
Telefon : 033 410 
E-mail:
mz.sirokaca@starigrad.ba
Sekretar: Nedžad Bjelak
Adresa: Jarčedoli 3
Telefon: 033 533 
E-mail: mz.hridjarcedoli@starigrad.ba
Sekretar: Derviša Holjan
Adresa : Paje sokak 22
Telefon : 033 535 935
E-mail: mz.mahmutovac@starigrad.ba

Sekretar: Jasmina Elezović
Adresa: Bakarevića 5
Telefon: 033 536
E-mail:
mz.bistrik@bih.net.ba

Sekretar: Nermin Džino
Adresa: Logavina 32
Telefon: 033 536 472
E-mail:
mz.logavina@starigrad.ba
Sekretar: 
Adresa: Hamdije Kreševljakovića br.61
Telefon: 033 226 725
E-mail:
mz.mjedenica@starigrad.ba
Sekretar: Fikret Hrnjica
Adresa: Maguda broj 1
Telefon: 033 533 
E-mail: mz.babicabasca@starigrad.ba
Sekretar: Muris Tunja
Adresa : Saburina 4;
Telefon: 033 532 375
E-mail:
mz.sumbulusa@starigrad.ba
Sekretar: Belma Kutlovac
Adresa: Mustafe Dovadžije 17
Telefon: 033 534 
E-mail:
mz.vratnik@starigrad.ba
Sekretar: Remza Čoko-Tahirović
Adresa : Sarajevskih Gazija br.25
Telefon: 033 240 
E-mail : mz.moscanica@starigrad.ba
Sekretar: Melina Mustajbegović
Adresa : Štrosmajerova 1/2
Telefon: 033 226 
E-mail : mz.ferhadija@starigrad.ba
Sekretar: Senad Topal
Adresa: Džinina br.12
Telefon: 033 531 625
E-Mail : mz.kovaci@starigrad.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mouseout="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(this, event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" style="display: none;">
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

Posljednje vijesti

Vidi sve
25
Apr

„Dan dječije radosti“ 04.maja u ulici Štrosmajerova

Općina Stari Grad proslavit će i ove godine 02.maj, Dan Općine Stari Grad, brojnim prig...

25
Apr

Podjela sadnog materijala u Starom Gradu

Na području općine Stari Grad u toku je podjela sadnog materijala paradajza i paprike......