Planirani projekti

 

 

Planirani investicioni i komunalni projekti u 2016. godini

 

 

 • izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mula Mustafa Bašeskije“ sa vanjskim uređenjem
 • izgradnja sportskog igrališta na lokalitetu nekadašnje kasarne Faletići - I faza
 • sanacija igrališta Bijela bašča
 • sanacija i popločavanje ulice Strošići - III faza
 • adaptacija spomenika kulture u ulici Saburina broj 6 - dio III i IV faza
 • asfaltiranje ulica (Komatin, Nadmlini, Nalina, Mahmutovac, Goloderica, Balibegovica, Megara čikma, Fazilin sokak, Hrgića, Alije Ðerzeleza, Sunulah efendije - lijevi krak, Mejlina od br.1 do br.13, Očaktanum, Petrakijina od broja 5 do 13, Streljačka do broja 50, Mošćanica čikma, Jarčedoli - Popov gaj II faza, Nova Baruthana - II krak, Skendera Kulenovića, Hadžijska ravan, Boguševac od broja 25 do 46, Boguševac čikma kod broja 6 , Bistrik od broja 45 do ulice Krka broj 1, Berkuša mala kod broja 19, Desete brdske brigade kod broja 1 i Berkuša mala kod broja 8
 • popločavanje i kaldrme (Nadmlini - stepenište, Pastrma od broja 11 do 46, Mačkareva od broja 27 do 37 - stepenište, Mujezinova, Bjelavica, Blibegovica od broja 31 do 28)
 • potporni zidovi (Nadlipe preko puta broja 6, Alije Bejtića iza broja 10, Balibegovica, Carina, Sulejmana Zolja broj 11, Jarčedoli do broja 49, Garaplina broj 15, Krka od broja 1 do 5, sanacija podzida na lokalitetu MZ Toka-Džeka u blizini rezervoara uz redovno održavanje Boguševac i Bistrik potoka do brane)
 • kanalizacija (Požegina, Lapišnica, Put mladih muslimana, Bakarevića)
 • sanacija javne česme u ulici Toka do broja 32 do ulice Velika berkuša broj 5
 • Izgradnja igrališta za djecu na lokalitetu Boguševca
 • Sanacija/tekuće održavanje ploča na šetnicama: Ferhadija (od Apoteke Sarajevo do Slatkog ćošeta), S.H.Muvekita, Jelića, Štrosmajerova
 • rukohvati/putni odbojnici (Grličića brdo, Kriva, Bostarići, Mala Berkuša, 10. Brdska brigada, Budakovića čikma, Mali Sedrenik, ograda Hendek – mezarje)
 • odbojne ograde (Zmajevac do broja 2, Obhodža između broja 8 i 10, Baruthana preko puta škole, Mahmutovac do broja 47, Paje malta iznad broja 20, Jarčedoli kod broja 61, Kriva kod broja 1)
 • niše za otpad (S.B.Bašagića na kraju ulice - 5 boksova, Put mladih muslimana – 5 boksova, ulaz u Hošin brijeg - 3 boksa, Kamenica - 2 boksa, Alije Bejtića iza broja 2)
 • postavljanje i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, signalizacije ispred škole kao i izrada projektne dokumentacije za saobraćajnu signalizaciju
 • sanacija javne rasvjete
 • numerisanje kuća
 • uređenje šetnice Aleja ambasadora
 • uređenje javnih površina (potkresivanje grmlja i šiblja i stabala uz ceste, ulični mobilijar, i sl.)
 • interventna nabavka i ugradnja rešetki, slivnika, poklopaca, kao i održavanje rešetki
 • zimsko održavanje (mašinsko čišćenje - 137 ulica, ručno održavanje lokalnih cesti - 40 ulica, održavanje mostova, trotoara i stepeništa)
 • iluminacija Baščaršije
 • izrada i postavljanje zaštitne ograde na Bistričkom mostu
 • itd

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
17
Aug

Počelo asfaltiranje donjeg dijela ulice Hambina carina

Na Širokači je počelo asfaltiranje donjeg dijela ulice Hambina carina, koja vodi prema ...

17
Aug

Saburinu kuću posjetilo više od 700 ljudi- posjeta turista iz Maroka, Iraka, Francuske, Italije, Japana...

Saburinu kuću, nacionalni spomenik iz 18. stoljeća kojeg je restaurirala i obnovila Opć...