Općinske službe


Sekretar organa državne službe

mr. Alma Destanović

Kontakt


Služba kabineta Općinskog načelnika

Po ovlaštenju rukovodilac Službe kabineta

Hamida Gušić

Kontakt


Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Safija Šehović

Kontakt


Služba za investicije i komunalne poslove

Pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove

Adis Hadžović

Kontakt


Služba za privredu

Po ovlaštenju Općinskog načelnika Pomoćnica načelnika za privredu

Aldiana Kavazović

Kontakt


Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i
katastar i stambene poslove

Pomoćnica načelnika za imovinsko – pravne, geodetske poslove i
katastar i stambene poslove

Dženana Šarčević

Kontakt


Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Pomoćnica načelnika za obrazovanje, kulturu i sport

Lejla Dizdarević

Kontakt


Služba za urbanizam

Pomoćnica načelnika za urbanizam

Amela Kulaglić - Herco

Kontakt


Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove

Heni Erduan Ćesir

Kontakt


Služba civilne zaštite

Po ovlaštenju pomoćnica načelnika za civilnu zaštitu

Lejla Dizdarević

Kontakt


Služba za odnose s javnošću i informacioni sistem

Pomoćnica načelnika za odnose s javnošću i informacioni sistem

Almedina Porča

Kontakt


Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Pomoćnica načelnika za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Selma Velić

Kontakt


Služba za finansije

Po ovlaštenju pomoćnica načelnika za finansije

Edina Osmanagić

Kontakt


Stručna služba općinskog vijeća

Rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća

Meliha Olovčić

Kontakt


Interna revizija

Interni revizor

Zoran Dedić

 Kontakt


Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

Šef Sektora za tehničke poslove i obezbjeđenje

Dževad Mandžuka

KontaktOpćinsko Pravobranilaštvo

Zamjenik pravobranioca i vršilac dužnosti pravobranioca

dipl. pravnik Enes Smajlović

Kontakt


Posljednje vijesti

Vidi sve
05
Aug

Odobreni projekti vrijedni 150.000 KM i 125.000 KM finansijske pomoći od Vlade FBiH

Načelnik Općine Stari Grad mr Ibrahim Hadžibajrić i ministrica finansija u Vladi FBiH ...

05
Aug

Načelnik Hadžibajrić uručio nagrade najuspješnijim osnovcima iz Starog Grada

Najuspješniji osnovci iz Starog Grada, njih dvadesetoro koji su osvojili prva mjesta na ...