Općinske službe


Sekretar organa državne službe

mr. Alma Destanović

Kontakt


Služba kabineta Općinskog načelnika

Po ovlaštenju rukovodilac Službe kabineta

Hamida Gušić

Kontakt


Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Safija Šehović

Kontakt


Služba za investicije i komunalne poslove

Pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove

Adis Hadžović

Kontakt


Služba za privredu

Pomoćnica načelnika za privredu

Aldiana Kavazović

Kontakt


Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i
katastar i stambene poslove

Po ovlaštenju općinskog načelnika pomoćnica načelnika za imovinsko – pravne, geodetske poslove i
katastar i stambene poslove

Adela Plakalo

Kontakt


Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Pomoćnica načelnika za obrazovanje, kulturu i sport

Lejla Dizdarević

Kontakt


Služba za urbanizam

Pomoćnica načelnika za urbanizam

Amela Kulaglić - Herco

Kontakt


Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Po ovlaštenju općinskog načelnika pomoćnica načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove

Alija Švraka

Kontakt


Služba civilne zaštite

Po ovlaštenju općinskog načelnika pomoćnica načelnika za civilnu zaštitu

Lejla Dizdarević

Kontakt


Služba za odnose s javnošću i informacioni sistem

Pomoćnica načelnika za odnose s javnošću i informacioni sistem

Almedina Porča

Kontakt


Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Pomoćnica načelnika za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Selma Velić

Kontakt


Služba za finansije

Pomoćnica načelnika za finansije

Edina Osmanagić

Kontakt


Stručna služba Općinskog vijeća

Po ovlaštenju općinskog načelnika rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća

Abid Šehović

Kontakt


Interna revizija

Interni revizor

Zoran Dedić

 Kontakt


Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

Šef Sektora za tehničke poslove i obezbjeđenje

Dževad Mandžuka

KontaktOpćinsko Pravobranilaštvo

Vršilac dužnosti općinskog pravobranioca

Enes Smajlović

Kontakt


Posljednje vijesti

Vidi sve
16
Jan

Nastavljeni zborovi građana: Sastanak sa građanima Ferhadije, Mjedenice i Baščaršije

U Velikoj sali Općine Stari Grad sinoć je održan je Zbor građana mjesnih zajednica Fer...

15
Jan

Načelnik Hadžibajrić: Sve što smo uradili dokazuje da smo okrenuti opštem interesu, pred nama su veliki projekti

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić predstavio je na današnjoj press konferencij...