Općinske službe


Sekretar organa državne službe

mr. Alma Destanović

Kontakt


Služba kabineta Općinskog načelnika

Rukovodilac Službe kabineta Općinskog načelnika

Amela Bogunić

Kontakt


Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Safija Šehović

Kontakt


Služba za investicije i komunalne poslove

Pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove

Adis Hadžović

Kontakt


Služba za privredu

Pomoćnica načelnika za privredu

Aldiana Kavazović

Kontakt


Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i
katastar i stambene poslove

Pomoćnica načelnika za imovinsko – pravne, geodetske poslove i
katastar i stambene poslove

Adela Plakalo

Kontakt


Služba za obrazovanje, kulturu i sport

 

 

Kontakt


Služba za urbanizam

Po ovlaštenju općinskog načelnika pomoćnica načelnika za urbanizam

Adela Plakalo

Kontakt


Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Po ovlaštenju općinskog načelnika pomoćnica načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove

Alija Švraka

Kontakt


Služba civilne zaštite

Po ovlaštenju općinskog načelnika pomoćnica načelnika za civilnu zaštitu

Adela Plakalo

Kontakt


Služba za odnose s javnošću i informacioni sistem

Pomoćnica načelnika za odnose s javnošću i informacioni sistem

Almedina Porča

Kontakt


Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Po ovlaštenju općinskog načelnika pomoćnik načelnika za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Sanin Hadžibajrić

Kontakt


Služba za finansije

Pomoćnica načelnika za finansije

Edina Osmanagić

Kontakt


Stručna služba Općinskog vijeća

Rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća 

Elma Novalija

Kontakt


Interna revizija

Interni revizor

Zoran Dedić

 Kontakt


Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

Po ovlaštenju općinskog načelnika šef Sektora za tehničke poslove i obezbjeđenje

Almedina Porča

KontaktOpćinsko Pravobranilaštvo

Pravobranilac Općine Stari Grad

Enes Smajlović

Kontakt


Posljednje vijesti

Vidi sve
26
Jun

Općina Stari Grad poziva nadležne da riješe pitanje obustava saobraćaja u gradu i omoguće jednaka prava za sve građane

Povodom jučerašnje višesatne blokade grada uzrokovane obustavom saobraćaja......

26
Jun

Na Baščaršiji u srijedu program “Dobro došli u Stari Grad: Ljeto za pamćenje”

Općina Stari Grad Sarajevo i Radio 8 u srijedu, 29.06.2022. godine, od 16-17,00 sati, rea...