Općinske službe


Sekretar organa državne službe

mr. Alma Destanović

Kontakt


Služba kabineta Općinskog načelnika

Rukovodilac Službe kabineta načelnika

Aida Bajramović

Kontakt


Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Safija Šehović

Kontakt


Služba za investicije i komunalne poslove

Pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove

Adis Hadžović

Kontakt


Služba za privredu

v.d. pomoćnika načelnika za privredu

Nasir Gradaščević

Kontakt


Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i
katastar i stambene poslove

Pomoćnica načelnika za imovinsko – pravne, geodetske poslove i
katastar i stambene poslove

Dženana Šarčević

Kontakt


Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Kontakt


Služba za urbanizam

Pomoćnica načelnika za urbanizam

Amela Kulaglić - Herco

Kontakt


Služba za opću upravu

Pomoćnik načelnika za opću upravu

Heni Erduan Ćesir

Kontakt


Služba civilne zaštite

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu

Sakib Avdibegović

Kontakt


Služba za odnose s javnošću i informacioni sistem

Pomoćnica načelnika za odnose s javnošću i informacioni sistem

Almedina Porča

Kontakt


Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Pomoćnica načelnika za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Selma Velić

Kontakt


Služba za finansije

Pomoćnica načelnika za finansije

Senada Katica

Kontakt


Služba za inspekcijske poslove

Pomoćnica načelnika za inspekcijske poslove

Muhterema Kugić

Kontakt


Stručna služba općinskog vijeća

Sekretar Općinskog vijeća

Meliha Olovčić

Kontakt


Interna revizija

Zoran Dedić

mr. Tanja Đukić

 Kontakt


Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

Šef sektora za tehničke poslove i obezbjeđenje

Dževad Mandžuka

Kontakt


Posljednje vijesti

Vidi sve
20
Sep

Štrosmajerova: Pripreme za zamjenu vodovodnih instalacija

U ulici Štrosmajerova u toku ove sedmice izvršeno je uklanjanje stare podloge i ošteće...

20
Sep

U četvrtak 31. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

U četvrtak, 26. septembra, u 10:00, u Velikoj sali Općine Stari Grad, održat će se 31....