Javne nabavke 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

 

Plan nabavki za 2021. godinu

 

 •  TABELA REALIZACIJE UGOVORA 
POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU

Izvođenje radova hitne sanacije oštećene stropne armiranobetonske ploče na zacivljenom dijelu Bistričkog potoka na okretnici Trg Austrije - Općina Stari Grad

 • Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja pročitajte ovdje
 • Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka pročitajte ovdje​​​​
 • Tendersku dokumentaciju pročitajte ovdje
23.09.2021.
ODLUKA

za izvođenje radova: Proširenje sistema javne rasvjete na području Općine Stari Grad Sarajevo (potez Dariva-Kozja ćuprija)

 • Odluku o izboru pročitajte ovdje​​​​
18.06.2021.
OKVIRNI SPORAZUM

za izvođenje radova: Izvođenje građevinskih radova sanacije stambenih jedinica socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa područja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2021-2023. godina

 • Okvirni sporazum pročitajte ovdje
 • Odluku o izboru pročitajte ovdje​​​​
01.06.2021.
ODLUKA

o pokretanju postupka: Usluga održavanja postojećeg sistema vatrodojave za Schrack Seconet i 24-satni nadzor sistema vatrodojave u objektima koje koristi Općina Stari Grad Sarajevo za period juni 2021.godine-zaključno sa 31.12.2024. godine

 • Odluku pročitajte ovdje​​​​
24.05.2021.
POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU

Proširenje sistema javne rasvjete na području Općine Stari Grad Sarajevo (potez Dariva-Kozja ćuprija)

 • Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja pročitajte ovdje
 • Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka pročitajte ovdje​​​​
 • Tendersku dokumentaciju pročitajte ovdje
 • Predmjer pročitajte ovdje
21.05.2021.
ODLUKA

Pristupa se postupku nabavke: Izvođenje najneophodnijih građevinskih radova na izmještanju postojećeg toaleta i djelimična sanacija kuhinje stambene jedinice u ulici Adžemovića 31 koja je u posjedu Općine Stari Grad Sarajevo, a čija je korisnica Ramiza Sinanović

 • Odluku pročitajte ovdje​​​​
21.05.2021.
ODLUKA

Pristupa se postupku nabavke: Izvođenje radova na uspostavi nove kanalizacione mreže i priključenje iste na postojeću fekalnu vertikalu unutar poslovnog prostora u ulici Obala Kulina bana broj 24, Općina Stari Grad Sarajevo 

 • Odluku pročitajte ovdje​​​​
21.05.2021.
POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU: Ponovni postupak

Nabavka i ugradnja 4 (četiri) rampe za ograničenje saobraćaja na lokacijama: Abadžiluk, Bravadžiluk, Prote Bakovića i prohodni krov garaže Općine Stari Grad Sarajevo

 • Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja pročitajte ovdje
 • Odluku o pristupanju ponovnom pregovaračkom postupku pročitajte ovdje​​​​
 • Tendersku dokumentaciju pročitajte ovdje
 • Specifikaciju pročitajte ovdje
21.05.2021.
POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

za izvođenje radova hitne sanacije dijela lokalne ceste Ploča-dionica u dužini od cca 65,0 metara počev od spoja sa granitnom kockom u ulici Kovači.

 • Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja pročitajte ovdje
 • Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja pročitajte ovdje

 • Tendersku dokumentaciju pročitajte ovdje

 • Predmjer radova pročitajte ovdje

 • Odluku o izboru izvođača pročitajte ovdje

 • Ugovor pročitajte ovdje

 • Obavještenje o dodjeli Ugovora pročitajte ovdje

20.05.2021.
POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

     za izvođenje radova Nabavka i ugradnja 4 (četiri) rampe za ograničenje saobraćaja na lokacijama: Abadžiluk, Bravadžiluk, Prote Bakovića i prohodni krov garaže Općine Stari Grad 

 • Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja pročitajte ovdje
 • Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja pročitajte ovdje

 • Tendersku dokumentaciju pročitajte ovdje

 • Odluku o poništenju postupka nabavke pročitajte ovdje

17.05.2021.
UGOVOR

     o izvođenju radova betonskog zida u dužini od L=65,03 m u ulici Grličića brdo od broja 61-65- MZ Medrese-Općina Stari Grad Sarajevo

 • Ugovor pročitajte ovdje
30.04.2021.
UGOVOR

     o isporuci robe: Nabavka i montaža 15 (petnaest) plastenika pojedinačne površine 50m2 sa dodatnom opremom-Općina Stari Grad Sarajevo

 • Ugovor pročitajte ovdje
30.04.2021.
RJEŠENJE

     o poništenju postupka "GAMA SYSTEM" d.o.o., Osik 94, Ilidža 

 • Rješenje pročitajte ovdje
30.04.2021.
UGOVOR

     o izvođenju radova: Sanacija kamenog oblutka u ulici Kovači-Ploča (trotoar-lijeva strana)

 • Ugovor pročitajte ovdje
29.04.2021.
UGOVOR

     o izvođenju radova: Izrada pristupnog puta/rampe za invalide na dijelu kaldrmisanog stepeništa u ulici Save Skarića 8, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Ugovor pročitajte ovdje
29.04.2021.
UGOVOR

     o isporuci robe: Sukcesivna isporuka goriva (Euro Dizel BAS EN 590 do 10 ppm, BMB 95 i BMB 98) za službena vozila, agregate, trimere, puhače za lišće, motorne pile i kosačicu za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za kalendarsku 2021. godinu

 • Ugovor pročitajte ovdje
12.04.2021.
UGOVOR

     o isporuci robe: Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za 2021. godinu

 • Ugovor pročitajte ovdje
07.04.2021.
UGOVOR

     o vršenju usluge: Usluge štampanja općinskog biltena "Starogradski haberi" - 12.000 (4 x 3.000 komada) komada za kalendarsku 2021. godinu

 • Ugovor pročitajte ovdje
30.03.2021.
OKVIRNI SPORAZUM

 za vršenje usluge: Usluge održavanja računarske i srodne opreme sa zamjenom dijelova za period 2021. - zaključno sa 31.12.2023. godine za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

 • Okvirni sporazum pročitajte ovdje
29.03.2021.
OKVIRNI SPORAZUM

 za izvođenje radova: Izvođenje radova postavljanja rukohvata i sigurnosnih ograda na području općine Stari Grad Sarajevo za period od 2021. godine do zaključno sa 31.12.2023. godine (3 godine)

 • Okvirni sporazum pročitajte ovdje
22.03.2021.

Posljednje vijesti

Vidi sve
27
Sep

Nastavljena sanacija kaldrmisanih trotoara na Kovačima

Nastavljeni su radovi na sanaciji kaldrme na trotoarima na lijevoj strani ulica Kovači i ...

27
Sep

Pogledajte Hroniku Općine Stari Grad za mjesec septembar

U septembarskom izdanju TV emisije „Hronika Općine Stari Grad“ u produkciji RTV Vogo...