Prijavi korupciju u Općini Stari Grad Sarajevo

                                                                               

    

 

Prema odredbama Etičkog kodeksa za državne službenike u FBiH, državni službenici vršenju svojih redovnih poslova, kao i u slučaju učestvovanja u radu u komisijama i drugim radnim tijelima, ne smiju da dozvole da njegov privatni interes dođe u sukob sa javnim interesom.

On je dužan da vodi računa o stvarnom ili mogućem sukobu interesa i poduzme sve mjere predviđene zakonom radi izbjegavanja sukoba interesa. Državni službenik, u vršenju svojih poslova, obavezan je da kontinuirano spriječava zloupotrebu položaja bilo kojeg uposlenika u organu državne služba. On je obavezan da, nadležnim organima, kao i rukovodiocu organa državne službe, prijavi slučajeve primanja, odnosno davanja bilo kakve dobiti, beneficija, naknada u novcu, uslugama ili drugih oblika koristi koje zahtijeva ili ostvari od fizičke ili pravne osobe bilo koji zaposlenik u organu državne službe, odnosno koje učini ili obeća fizička ili pravna osoba bilo kojem zaposleniku u organu državne službe u namjeri da zaposlenik u okviru svojih ovlasti učini što ne bi smio učiniti ili da ne učini što bi bio dužan učiniti.

Državnom službeniku je zabranjeno zahtijevati ili primati od fizičkih ili pravnih osoba bilo kakve dobiti, beneficija, naknada u novcu, uslugama ili drugih oblika koristi. Državni službenik je dužan da materijalna i finansijska sredstva koja su mu povjerena u vršenju poslova koristi namjenski, ekonomično i efikasno, isključivo za obavljanje poslova i da ih ne koristi za privatne svrhe. Državni službenik ne smije da primi poklon, niti bilo kakvu uslugu ili drugu korist za sebe ili druga lica u vršenju svoje dužnosti, osim protokolarnog ili prigodnog poklona manje vrijednosti uz shodnu primjenu propisa kojima se uređuje sprječavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Ukoliko je državnom službeniku ponuđen poklon ili neka druga vrijednost dužan je da poklon ili drugu korist odbije, odnosno uručen poklon vrati, da poduzme radnje radi identifikacije lica i ukoliko je moguće pronađe svjedoke i da odmah o tome sačini službenu zabilješku i obavijesti neposredno pretpostavljenog. Ako je državni službenik u nedoumici da li se ponuđeni poklon može smatrati prigodnim poklonom manje vrijednosti dužan je da o tome zatraži mišljenje od neposredno pretpostavljenog.

 

Ukoliko ste posumnjali na korupciju, zloupotrebu ili svjedočili istoj, prijavu možete uputiti putem emaila info@starigrad.ba. Prijava treba da sadrži sljedeće:

1. Ukratko opišite događaj za koji smatrate da predstavlja povredu službene dužnosti sa obilježjem korupcije

2. Gdje i kada se dogodio događaj za koji smatrate da predstavlja povredu službene dužnosti sa obilježjem korupcije?

3. Da li je povredu službene dužnosti sa obilježjem korupcije počinio pojedinac ili grupa? Navedite o kome se radi?

4. Da li znate razloge zbog kojih je povreda službene dužnosti sa obilježjem korupcije izvršena?

5. Ako to niste opisali gore, u čemu se sastoji korist koju je ostvario ili namjeravao ostvariti počinitelj povrede

6. Postoje li svjedoci povrede, i ako možete, navedite iste?

7. Postoje li neki drugi dokazi o povredi? (ako raspolažete istima priložite ih u elektronskom formatu)

8. Da li ste spremni sarađivati (uključujući i svjedočenje) u eventualnom postupku po navedenom predmetu?

9. Ako želite nešto dodati...

10. Prilozi – datoteke

 

Prijavu pošalji na info@starigrad.ba.

Etički kodeks za državne službenike u FBiH 

Kodeks ponašanja i posebnih pravila odijevanja za uposlene u Općini Stari Grad Sarajevo 

Posljednje vijesti

Vidi sve
28
Feb

Načelnik Hadžibajrić čestitao Dan nezavisnosti

Poštovane građanke i građani, povodom 01. marta – Dana nezavisnosti Bosne i H...

27
Feb

U utorak Zbor građana MZ Sedrenik

U prostorijama Mjesne zajednice Sedrenik (ulica Sedrenik broj106) u utorak 02. marta, 2021...