Franjevački samostan

Image

Franjevački samostan i Crkva sv. Ante Padovanskog je graditeljska cjelina koju projektuju dvojica arhitekata.
Samostan projektuje Karlo Panek, a crkvu Josip Vancaš 
kome je ovo posljednji izvedeni sakralni objekat u Sarajevu.
Samostan i crkva su neogotičkog stila. Samostan je sagrađen 1894. godine, a crkva 1914. god.
Na mjestu današnje crkve je bila starija rimokatolička crkva (XIX st.) od trošnog materijala.
Ta crkva je sve do gradnje Sarajevske katedrale vrhbosanskom nadbiskupu Josipu Štadleru služila kao prvostolna crkva.