Gradska vijećnica

Image

Gradska vijećnica je sjedište gradskog poglavarstva za vrijeme austrougarske uprave.
Vijećnica je 1896. god. svečano otvorena. Vijećnicu je 
projektovao Aleksandar Vitek u neomaurskom stilu.
Od 1949. god. u vijećnici je smještena Narodna i univerzitetska biblioteka sa neprocjenjivo vrijednim bibliotečkim fondom.
U požaru izazvanom granatom od agresora biblioteka je spaljena 1992. godine.
Tako je uništena zgrada, zajedno sa oko 90 % bibliotečkog fonda.
Veličanstvena Vijećnica, nakon 22 godine, ponovo je otvorena 09. maja, 2014. godine.