Gazi Husrev-begova džamija

Image

Gazi Husrev-begova džamija (Begova džamija) je podignuta 1530. god.
Podigao ju je najveći sarajevski vakif Gazi Husrev-beg.
Ovo je najmonumentalnija sakralna građevina iz osmanskog perioda u BiH.
Vjeruje se da je autor Begove džamije bio Perzijanac Adžem Esir Ali,
a da su u izgradnji džamije učestvovali dubrovački i domaći majstori.