Sebilj – javna česma

Image

Sebilj – javna česma - je podignut 1753. god. sredstvima bosanskog vezira Mehmed-paše Kukavice.
Sebilj je imao burnu povijest, pa je više puta obnavljan.
Sadašnji izgled, u neomaurskom stilu, dao mu je 1891. godine arhitekta Josip Vancaš.