Gazi Husrev-begov bezistan (Dugi bezistan)

Image

Gazi Husrev-begov bezistan (Dugi bezistan) je sagrađen između 1537. i 1557. godine.
Zajedno sa Tašlihanom je činio sastavni dio većeg kompleksa u kojem su trgovci iz bezistana 
mogli lahko da dolaze u kontakt sa mletačkim i dubrovačkim trgovcima koji su odsjedali u Tašlihanu.
Danas je jedini bezistan koji služi i dalje svojoj svrsi – trgovini. 
Bezistan je dio zadužbine Gazi Husrev-bega.