Na Hladivodama počela realizacija projekta vrijednog 600.000 KM