Kako registrovati obrt u Starom Gradu

13.10.2016

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od strane fizikih osoba, sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pruanjem usluga na trištu. Registracija obrta u Opini Stari Grad Sarajevo traje od deset do trideset dana (max), a poinje podnošenjem zahtjeva Slubi za privredu i finansije. Kako bi graanima ova procedura bila jasnija, sainjeno je detaljno uputstvo sa svim koracima koje je potrebno ostvariti prilikom registracije obrta u Starom Gradu. Ovo uputstvo je u online verziji i moe se preuzeti na opinskoj web stranici. Pored uputstva za registraciju obrta, graanima su date upute i kako registrovati društvo sa ogranienom odgovornošu (d.o.o.) pri opinskom sudu. Uputstvo “Kako registrovati obrt i d.o.o” pogledajte ovdje.

Nazad
tampaj  Na vrh

STAROGRADSKI Haberi