Stari Grad prvi u Evropi ima virtualne vodie

08.07.2014

Opina Stari Grad Sarajevo predstavit e u srijedu (09. jula) projekat “Virtualni vodi” implementiran na

 

najzanimljivijim turistikim mjestima i objektima, ime e postati prva opina u Evropi koja je implementirala aplikacije uveane realnosti za prezentaciju turistikih znamenitosti.

Projekat nazvan “Virtualni vodi” prua najkvalitetniju, ali i najmoderniju prezentaciju historije i kulture najstarije gradske opine. Do sada je projekat u potpunosti implementiran u Kuala Lumpuru u Maleziji, a Stari Grad Sarajevo je evropska premijera za ovu tehnologiju. Nakon Starog Grada na redu su drugi veliki centri meu kojima je i Istanbul. Razvoj aplikacije i implementacija projekta je djelo firme AD Consulting doo Sarajevo, na elu sa Muhamedom Ljevakoviem. Aplikacija je dio Yesari porodice proizvoda koja predstavlja inovativna evolucionarna tehnološka rješenja za unapreenje kvaliteta ivota, a s ovom implementacijom se olakšava pristup informacijama brojnim sarajevskim turistima.

“Virtualni vodi” mogu koristiti svi korisnici smart, ili tzv pametnih telefona, preuzimanjem aplikacije kojom pristupaju audio i video sadrajima koji e ih upoznati sa historijom objekta, znamenitosti ili mjesta gdje se nalaze. Svi sadraji su dostupni na: bosanskom, engleskom, njemakom, turskom i arapskom jeziku.

 

Stara pravoslavna crkva Katedrala
Bijela tabija uta tabija
Gazi Husrev-begov bezistan At mejdan (muziki paviljon)
Sebilj Begova damija

 

Znamenitosti obraene u “Virtualnom vodiu”
 1. Mjesto atentata na Franca Ferdinanda
 2. Vijenica
 3. Gazi Husrev-begova damija
 4. Stara pravoslavna crkva
 5. Katedrala
 6. Stari jevrejski hram
 7. Sebilj
 8. Svrzina kua
 9. Moria han
 10. Kolobara han
 11. uta tabija
 12. Bijela tabija
 13. Gazi Husrev-begov hamam i Bošnjaki institut
 14. Bakr-babina damija i arheološki park At mejdan
 15. Muziki paviljon At mejdan
 16. Gazi Husrev-begov bezistan
 17. Sahat kula
 18. Mevlevijska tekija (Balkanski mevlevijsko-istraivaki centar na Kovaima)
 19. Careva damija
 20. Bezistan i Tašlihan
 21. Inat kua

 

Nazad
tampaj  Na vrh

STAROGRADSKI Haberi