Katalog BiH kulturnih ruta

17.04.2013

 U okviru projekta “Atrium”, koji finansira Evropska unija s ciljem da istakne kljune segmente iz evropske historije i kulturnog nasljea XX vijeka u BiH, objavljen je “Katalog BiH kulturnih ruta”. Arhitektura totalitarnih reima 20. vijeka predstavlja ambiciozan projekat iji je cilj isticanje kljunih elemenata iz evropske historije i kulturnog nasljea. U projektu uestvuje osamnaest partnera iz jedanaest razliitih drava koje pripadaju podruju jugoistone Evrope. Partneri iz
Italije, Slovenije, Bugarske, Maarske, Slovake, Rumunije, Grke, Hrvatske, Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine ele da stave u fokus svog istraivanja arhitektonsko nasljee iz razliitih totalitarnih reima koje su iskusili u dvadesetom vijeku, i to sa kulturnog i historijskog aspekta.

“elnici opština i gradova Bosne i Hercegovine prepoznali su vanost saradnje u oblasti kulturnog turizma i zajednikog djelovanja na podruju cijele Bosne i Hercegovine i jugoistone Evrope. Njihovom podrškom i angamanom saradnika stvara se osnova za realizaciju i postizanje rezultata projekta koji e donijeti mnogobrojne koristi ukljuenim opštinama i gradovima kao i Bosni i Hercegovini u cjelini,” kae u uvodnoj rijei Kataloga Peter Sorensen, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU.
Voditelj projekta je Miodrag Bosi smatra da je turistika valorizacija arhitekture XX vijeka projektom ‘ATRIUM’ konano dobila svoju šansu.
“Lokalne uprave koje su prepoznale znaaj projekta ‘ATRIUM’ i vrijednost zajednike akcije
i omoguile maksimalnu podršku svojih raspoloivih resursa imae zasigurno višestruke benefite za svoje opštine i gradove u smislu kvalitetne promocije, jaanja kapaciteta ljudskih resursa i reference za budue projekte,” smatra Bosi.
Na prijedlog Sektora za lokalni razvoj, Opina Stari Grad Sarajevo je za ovaj projekat kandidovala zgradu Muzeja XIV zimskih olimpijskih igara smještenu u vili izgraenoj 1903, koja je nekada bila vlasništvo porodice Mandi.
U pomenutom katalogu je i obraanje naelnika Ibrahima Hadibajria koji je izjavio:
“Sa tako reprezentativnim objektom, koji je proglašen nacionalnim spomenikom i kojeg je slavni arhitekt Karl Parik podario Starom Gradu, Opinu Stari Grad Sarajevo pridruujemo referentnoj listi uesnika projekta ‘ATRIUM’.”
Kompletan katalog pogledajte ovdje.

Nazad
tampaj  Na vrh

STAROGRADSKI Haberi