Postavljene unificirane tezge na Ferhadiji

05.03.2013

Povodom Meunarodnog Dana ena, 08. marta, u Ulici Ferhadija postavljene su unificirane tezge. Na ovaj nain Opina Stari Grad nastoji riješiti problem bespravnog zauzimanja javnih površina tokom praznika.
„Postavljeno je dvadeset i pet unificiranih tezgi. Svaki zakupac je upozoren da na tezgama ne smije ništa dograivati, postavljati najlone, metalne konstrukcije, kartone i sl.”, pojasnili su u Slubi za komunalne poslove i investicije Opine Stari Grad.
Dozvoljena površina koja je izdata zakupcima, mora se odravati u istom stanju i ne smije se dograivati. Tezge e biti postavljene od 05. do 10. marta, 2013. godine.
Za iznajmljivanje tezgi mogla su se prijaviti sva zainteresovana pravna i fizika lica uz ispunjavanje odreenih uslova. Fizika lica moraju imati Rješenje o radu o obavljanju djelatnosti, a pravna lica Rješenje o registraciji kod suda.

 


 

Nazad
tampaj  Na vrh

STAROGRADSKI Haberi