Meunarodne nagrade

 


 

Opina Stari Grad dobitnik je meunarodne nagrade "Actualidad 21st Century International Award for Tradition and Prestige".
Ovu nagradu je Selekcijski odbor Actualidad magazina za turizam, industriju i trgovinu iz Španije dodijelio Opini Stari Grad za uspješno rukovoenje, izvanredan kvalitet i ugled.
Nagrada je uruena 8. maja 2004. godine u Beu.

   Agencija za izbor najmenadera BiH, Jugoistone i Srednje Evrope, po odluci irija sastavljenog od najuglednijih menadera i naunih radnika iz regiona, u izboru za „Menadera godine“, proglasila je naelnika Opine Stari Grad, Ibrahima Hadibajria , Najnaelnikom Opštine u BiH.
Radi se o izuzetno visokom i meunarodno verifikovanom priznanju ove nezavisne agencije, odnosno privrednika regiona, Evropskog udruenja menadera i asopisa Euromanager. Agencija za izbor i promociju je jedini globalni i nezavisni autoritet na podruju regiona jugoistone i srednje Evrope, koja ovu nagradu dodjeljuje po dvadesetdrugi put, a svrstana je ravnopravno sa sedam najrespektabilnijih nagrada u svijetu (Njujork, Pariz, London, Rim, Cirih. Madrid i Brisel).
Priznanje se dobija za konkretne rezultate koje je menader postigao u praksi gdje su vidljivi konkretni rezultati rada , a namijenjeno je menaderima i kompanijama koji svoju dravu i regiju „vuku“ naprijed u razvoju.
Priznanje je urueno na sveanoj ceremoniji koja je odrana u sarajevskom Hotelu "Holiday Inn" 01.07.2010."
 

 

Naelnik Opine Stari Grad, Ibrahim Hadibajri, dobitnik je Povelje F.E.S.T. '2009 / zasluge za razvoj turizma, koja mu je uruena na manifestaciji u Splitu od 14. do 17.10.2009. godine. Pokrovitelj
 ove manifestacije bio je Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi. Rije je o manifestaciji sainjenoj od tri meunarodne priredbe :
- 16. INTERSTAS '2009/ Internacionalna smotra turizma – Meunarodni klub zaslunih za turizam
- 12. ITF'CRO 2009 CRO/ Meunarodni festival turistikog filma i ekologije, i
- 7. KEA/EFE'CRO/ Natjecanje hrvatskih gradova i mjesta za Entente Florale Europe - Zlatni cvijet Europe 2010.
Predsjednik Udruenja hotelijera i restoratera BiH, Amir Hadi, u ime IHRE (Internacionalne asocijacije hotelijera i restoratera), Federacije Euro Mediteranskih Restorana&Hotela i Balkanskog saveza hotela, 10.08.2010.  uruio je prestinu nagradu za poseban doprinos razvoju turizma na nivou lokalne zajednice, drave BiH i regije Jugoistone Evrope, naelniku Opine Stari Grad Ibrahimu Hadibajriu.
 

Priznanje „PREMIA ALLA CARRIERA 2010“ za višestruke aktivnosti i dostignua u razvoju turizma pripalo je naelniku Opine Stari Grad Sarajevo Ibrahimu Hadibajriu. 

Ova ugledno meunarodno turistiko priznanje, kao i svake godine, dodjeljuje se pojedincima, svjetskim protagonistima turizma, za njihov lini doprinos razvoju turizma. Inae, ovogodišnja priznanja dodijeljena su u okviru 46. ITF- a (International Tourfilm Festival), odranog u italijanskom gradu Lecce, 27.maja 2010. godine.

 

Naelnik Opine Stari Grad Ibrahim Hadibajri dobitnik je „Zlatne turistike rue 2010.“ u kategoriji Naelnik opine za postignute rezultate u razvoju turizma na podruju lokalne zajednice. Više...

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi