Struna sluba Opinskog vijea

 

Meliha Olovi, Sekretar Opinskog vijea
tel. + 387 (0) 33 28 23 12

Ilvana ustovi, Struni savjetnik za poslove Opinskog vijea
tel. + 387 (0) 33 28 24 94

Amela impo, Viši referent za administrativno-tehnike poslove
tel. + 387 (0) 33 28 23 13

email: vijece@starigrad.ba


 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi