Zamjenici Predsjedavajueg Opinskog vijea

 

Zamjenici Predsjedavajueg Opinskog vijea:

Irfan engi, Zamjenik Predsjedavajueg OV
tel. + 387 (0) 33 28 23 15

Sanel Dragolovanin, Zamjenik Predsjedavajueg OV
tel. + 387 (0) 33 28 23 15 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi