Zavreni projekti_2016

 

 

ASFALTIRANJE I SANIRANJE ULICA I TRGOVA

 • Ablakovina ikma
 • Komatin
 • Porina
 • Hladivode od br. 3 - 5
 • Ispod grada
 • Ablagin sokak
 • Sedrenik ikma (dio)
 • Iza Gaja
 • Bistrik brijeg
 • Nalina (drugi dio)
 • Fazilin sokak
 • Sarajevskih gazija
 • Hladivode
 • Mahmutovac
 • Musluk esma
 • Strošii
 • Mošanica ikma
 • Nalina
 • Sulejmana Zolja (proširenje ulice)
 • Jaredoli
 • Sedrenik mali
 • Save Skaria
 • Demala elia
 • Pastrma
 • Put prema Parku šuma prijateljstva
 • Mejlijina
 • Hadijamakova
 • Ploa
 • Nadmlini
 • Josipa Štadlera
 • Bostarii
 • Alije Nametka
 • Komatin
 • Na Varoši
 • Sanirana kaldrma u ulici Tale Lianina
 • Sanirane polomljene ploe u Štrosmajerovoj ulici
 • Asfaltiran krak ulice Sulejmana Zolja
 • Tekue odravanje dijela Ferhadije
 • Saniran dio ošteene ulice na Obhodi
 • REKONSTRUKCIJA I IZMJEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH INSTALACIJA


 • Riješen problem vodosnabdijevanja stanovnika dijela Lapišnice
 • Završena druga trasa kanalizacione mree ispod Višegradske kapije
 • Nova kanalizaciona mrea na Komatinu
 • Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mree na Mahmutovcu
 • Regulacija lokalnog potoka na Sedreniku
 • Sanirana kanalizaciona mrea u ulici Bistrik brijeg
   
 • IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA


 • Zgrada za interno rtaseljene osobe na Baruthani
 • Saniran ulaz ispred poslovnog prostora
 • IZRADA POTPORNIH KONSTRUKCIJA


 • Saniran zid u ulici Trivode kod br. 15
 • Saniran zid u dvorištu Saburine kue
 • Garaplina do br. 30
 • Potporni zid kod OŠ „Vrhbosna“
 • Podcarina
 • Kriva
 • Nadlipe 
 • Jaredoli do broja 51
 • Save Skaria
 • Pastrma
 • Garaplina
 • Boguševac ikma
 • Krka
 • Na Varoši
 • Kamenica
 • Ispod Grada
 • Moila
 • Sulejmana Zolja do broja 11
 • Hendina
 • Balibegovica ikma
 • OSTALI PROJEKTI


 • Uklonjena opasnost od ruševnog objekta u Sumbuluši
 • Postavljena zaštitna ograda uz obalu Miljacke kod Inat kue
 • Saniran ruševni bedem u ulici Bakije sokak
 • Novi rukohvat u ulici Višegradska kapija
 • Sanirane udarne rupe na Carevom mostu
 • Saniran zid korita Miljacke i krov objekta brane na Bentbaši
 • Saniran rukohvat u Nadmlinima
 • Djeije igralište u Logavinoj
 • Sanirano klizište na Pogledinama
 • Sanirano klizište na Hladivodama
 • Sanirano klizište u ulici Podcarina
 • Završena sanacija krova ANU BiH
 • Niše za smee u ulici Kamenica
 • Niše za otpad na Mihrivodama i Grliia brdu
 • Sprijeeno dalje urušavanje zida u Sagrdijama
 • Nove niše na Mošanici i Podcarini
 • U ulici Safvet-beg Bašagia saniran otvor na kolovozu
 • Zaštitne ograde kod ute tabije i rukohvatna ograda u ul. Sulejmana Zolja
 • Sanirani krovovi na poslovnim prostorima
 • Nove zaštitne ograde u ulicama Sedrenik i Kriva
 • Riješen problem odvodnje u ulici Bakarevia
 • PROJEKTI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, SPORTA I KULTURE


 • Projekat „Uimo RRR – smanji, iskoristi, recikliraj“
 • Sanirana kotlovnica u OŠ „Edhem Mulabdi“
   
 • UREENJE JAVNIH POVRŠINA

 • Oišena površina uz ulicu Sagrdije
 • Djeije igralište u Logavinoj
 • Ureenje olinog potoka
 • Oišen zapušteni prostor u ulici Nadmlini
 • Zamijenjena 31 lipa u Aleji ambasadora
 • Ureeni dijelovi korita Mošanice
 • Ureenje dijela korita Mošanice
 • Ureena i oišena Aleja ambasadora
 • Uklonjeno šiblje i rastinje uz saobraajnice na Mošanici
 • Uraeno išenje puta Mihrivode
 • Ograeno djeije igralište Babia baša
 • Postavljen rukohvat kod Višegradske kapije
 •  

  Nazad tampaj  Na vrh
  STAROGRADSKI Haberi