Pozdravna poruka naelnika

 

 

Poštovani graani,

 

Zahvaljujem vam na povjerenju koje ste mi još jednom ukazali izabravši me za naelnika Opine Stari Grad Sarajevo u drugom mandatu. Vaš izbor je pokazatelj da ste prepoznali sve ono što smo uradili u periodu od 2008-2012. godine i meni, kao naelniku ove Opine, to je jako vano. U protekle etiri godine smo realizovali oko 300 projekata. Poboljšavali smo infrastrukturu nastarije gradske opine, te djelovali na polju obrazovanja, zdravstvene, socijalne i borake zaštite i kulturno-historijskog naslijea. Gradili smo nove zgrade, škole, mostove... Imajui u vidu sve uraeno, Evropski pokret u BiH je Stari Grad 2012. godine proglasio Evropskim otvorenim gradom.
Ipak, posao nije završen. Trend razvoja i izgradnje Starog Grada, te njegovog identificiranja kao najuspješnije opine u Bosni i Hercegovini, ali i šire, nastavit emo i u narednom periodu.
Naša vizija je od Starog Grada napraviti globalno prepoznatljivo turistiko i kulturno odredište sa zaštienim objektima kulturno-historijskog i prirodnog nasljea u kojem se tradicija starih zanata njeguje i cijeni kao specifina vrijednost.
Svi zajedno uinit emo Opinu Stari Grad mjestom sigurnog i ugodnog ivljenja za sve graane i dobronamjerne ljude.

Vaš naelnik !

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi