Zavreni projekti_2015

 

 

ASFALTIRANJE I SANIRANJE ULICA I TRGOVA


 • Faletii (dio)
 • Kamenica
 • Rogina
 • Terzibašina (dio)
 • Goloderica (dio)
 • Brusulje (dio)
 • Nova Baruthana (dio)
 • Ademovia (stepenište)
 • Alije erzeleza
 • Logavina
 • Nevjestina
 • Mali Sedrenik
 • Jaredoli
 • Sarajevskih gazija
 • Dariva-Hreša
 • Strošii
 • Budakovi ikma
 • Barice - Gornje Biosko
 • Faletii (dio)
 • Muje Hrnjice
 • Potoklinica (stepenište)
 • Ademovia
 • Safvet-bega Bašagia (dio)
 • Alije Nametka (dio)
 • Mihrivode (dio)
 • Abadiluk
 • Potoklinica
 • Asfaltiranje desnog kraka ulice Sunulah efendije
 • Saniran dio ulice Bistrik
 • Krpljenje ulica Kamenica, Bistriki potok i Mahmutovac
 • Asfaltiran put i parking pored Bakr-babine damije
 • Ispod oraha
 • Za beglukom
 • Bijela esma
 • Sanirana ošteenja na 31 lokaciji
   
 • REKONSTRUKCIJA I IZMJEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH INSTALACIJA


 • Kanalizacija Nova Baruthana
 • Nove vodovodne i kanalizacione cijevi u ulici Strošii
 • Uspostavljena javna rasvjeta na Hladivodama
 • Sanirana kanalizaciona mrea u ulici Alije Nametka
   
 • REVITALIZACIJA OPINSKIH PROSTORIJA


 • Novi arhivski regal
   
 • IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA


 • Aneks zgrade OŠ "Vrhbosna" prikljuen je na kanalizacionu mreu
 • Rekonstrukcija krova na OŠ "Saburina"
 • Na Brusuljama obnovljen izvor star preko 100 godina
 • Saniran zid na obali Miljacke
 • Saniran most na Boguševcu
 • Sportsko igralište Mjedenica
 • Arheološki park Atmejdan
 • Saburina kua “oivljena” nakon 260 godina
   
 • IZRADA POTPORNIH KONSTRUKCIJA


 • Bistrik brijeg
 • Zid na Boguševcu duine 32 metra
 • Zid sa ogradom u ulici Podcarina
 • Jaredoli
 • Potporni zid u ulici Obhoda
 • Kaskadni zid na Bistrikom potoku
 • Dva nova zida na Mošanici
 • Saniran ogradni zid u Potoklinici
 • OSTALI PROJEKTI


 • Rukohvati Nova Baruthana
 • Završeno postavljanje rukohvata u ulici Ademovia
 • Nova rukohvatna ograda u ulici Safvet-bega Bašagia
 • Ograeno izvorište na avljaku
 • Sanacija esme na Tereziji
 • Kameni grb Opine Stari Grad na obali Miljacke
 • Saniran most na brani Bentbaša
 • Postavljeni rukohvati na Kovaima
 • Ruševni objekat u Prijekoj esmi oišen i zatvoren
 • Uklonjen ruševni objekat u Prijekoj esmi
 • Postavljeno pet saobraajnih ogledala
 • Uklonjena opasnost sa ruševnog objekta na Mahmutovcu
 • Nove niše u ulici Put mladih muslimana
 • Popravljen sistem za grijanje u OŠ”Saburina”
   
 • PROJEKTI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, SPORTA I KULTURE


 • Novi sanitarni vorovi u školi na Vratniku
 • Popravljen sistem za grijanje u OŠ”Saburina”
   
 • UREENJE JAVNIH POVRŠINA


 • Postavljeno 98 novih klupa u Starom Gradu
 • Saniran trotoar preko puta tramvajskog stajališta Bašaršija
 • Asfaltiran parking ispred ambulante na Hridu
 • Sanirana ograda na igralištu Iza gaja
 • Nove klupe u Aleji ambasadora
 • Oišena brana na Mahmutovcu
 • Proljetno ureenje Aleje ambasadora
 • Arheološki park Atmejdan
 • Postavljeno 15 novih klupa na Trgu osloboenja
   
 •  

  Nazad tampaj  Na vrh
  STAROGRADSKI Haberi