Info-press centar

 

 

 

Info-press centar Opine Stari Grad Sarajevo se nalazi u ulici Halai br. 1, na tri etae, donosi turistiko-promotivne, informacijske i servisne sadraje. Otvaranjem Info-press centra u srcu Bašaršije, Opina Stari Grad Sarajevo ini pionirski poduhvat u promovisanju vrijednosti i bogatstva naše zemlje koja su naalost nedovoljno iskorištena. Ovaj jedinstveni prostor i ljubazno osoblje e turistima svakodnevno nuditi priliku da obiu i bolje upoznaju centar bh. turizma Bašaršiju, tj. staru gradsku jezgru, te da ovim njihov boravak uini što ugodnijim i ljepšim.

Info-press centar, pored osnovnih informacija o historijsko-kulturnom pregledu objekata, ope informacije o radu muzeja, galerija i drugih znaajnih historijsko-turistikih sadraja, nudi i uvid u programe koje organizuju razliite kulturno-umjetnike institucije, servisne informacije, odgovore na razliite turistike upite, kao i odgovor na upite upuene od strane lokalnog stanovništva, promociju razliitih projekata organizovnih od strane kulturno-umjetnikih društava i institucija, te obiljeavanje historijskih godišnjica i otvorenja.

Pored toga, Info press centar ima za cilj da predstavi bogastvo Sarajeva, kao mjesto gdje se susreu razliite kulture i tradicije, predstavljajui Sarajevo kao sponu izmeu Istoka i Zapada. Uspostavljajui saradnju i prijateljske odnose sa ambasadorima razliitih zemalja u našoj zemlji, kroz realizaciju zajednikih projekata, organizovanje prijema, predstavljanje kulturnog-historijskog bogastva, te sadnju lipe u Aleji ambasadora kao simbol povezivanja.


Info-press centar Opine Stari Grad Sarajevo radi od
ponedjeljka do petka od 08,00 do 16,00 sati.
Kontakt tel. 033/ 233 184033/ 233 184, ili infopress@starigrad.ba

Info - press center of the Municipality of Stari Grad Sarajevo is located at Halai no. 1, on three floors, bringing tourism promotion, information and service facilities. By opening the Info - press center in the heart of Bašaršije, Old City Municipality makes a pioneering venture in promoting the value and richness of our country, which unfortunately underutilized. This unique space and friendly staff will provide daily tourists the opportunity to visit and get acquainted center B&H tourism Bašašija, (old town) and make their stay as pleasant as possible.

Info - press center, in addition to basic information about the historical and cultural examination facilities, general information about the work of museums, galleries and other important historical and tourist facilities, and offers insight into the programs organized by various cultural and art institutions, service information, answers to various tourist queries, as well as in response to queries sent by the local population, promotion of various projects organized by cultural associations and institutions, and marking historic anniversary and the opening.

In addition, Info - press center has aims to show the richness of Sarajevo, as the meeting place of different cultures and traditions, presenting Sarajevo as a bridge between East and West. Establishing cooperation and friendly relations with the Ambassadors of different countries in our country, through the implementation of joint projects, organizing receptions, presentation of cultural and historical treasures, and planting linden Alley ambassador as a symbol of connection.

Info - press center of the Municipality of Stari Grad Sarajevo
Visiting hours: Monday to Friday from 08.00 to 16.00 hours.
Conntact us: Halai Street No. 1
Phone: 033/ 233 184033/ 233 184,
E-mail: infopress@starigrad.ba

 

 

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi